2
czerwca

Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej, Toruń

rok: 2017 czas trwania: 1 dni zakończenie: 2017-06-03

Program spotkania PGS, Toruń, 2-3 czerwca 2017r.

 

Piątek 2.06.2017r.

14.00 - 14.10   Małgorzata Całbecka, Grzegorz Charliński - Krótka prezentacja Oddziału Hematologii w Toruniu -10 min.

14.10 - 14.35   Grzegorz Charliński - Nowe sposoby leczenia amyloidozy łańcuchów lekkich -25 min.

14.35 - 15.00   Krzysztof Giannopoulos – Projekt wczesnej diagnostyki szpiczaka plazmocytowego oraz rejestr chorych w Polsce -25 min.

15.00 – 15.25 Małgorzata Krawczyk-Kuliś - Drugie i trzecie transplantacje komórek krwiotwórczych w szpiczaku -25 min.

15.25 – 15.55 Dominik Dytfeld - Projekty niekomercyjnych badań klinicznych Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego -25 min.

15.55 – 16.10 Przerwa kawowa

16.10 - 16.25   Paulina Własiuk - Ekspresja PD-1 na komórkach szpiczakowych -15 min.

16.25-16.50    Lidia Usnarska-Zubkiewicz - Udział śródbłonka naczyń w hemostazie u chorych na szpiczaka plazmocytowego i inne chłoniaki w powiązaniu z obrazem ultrasonograficznym  - 25 min.

16.50 - 17.15 Krzysztof Jamroziak - Analiza wyników allotransplantacji w szpiczaku - 25min.

17.15 - 17.40 Bogusław Machaliński - Rola neurotrofin oraz cytokin angiogennych w patofizjologii neuropatii obwodowej u chorych w przebiegu szpiczaka – 25 min.

19.00             Kolacja

 

Sobota 3.06 2017r.

9.00 - 11.00     Omówienie realizacji wspólnych i nowych projektów PGSz.

11.00               Zakończenie Spotkania

Wróć do kalendarza
kodowanie: projekt: