12.12.2017 / hematoonklogia.pl / Aktualności

Współczesna diagnostyka ultrasonograficzna powiększonej śledziony jako kluczowy aspekt monitorowania postępów leczenia pacjentów z mielofibrozą

Przedstawiamy Państwu materiał wideo, w którym dr hab. n. med. Wojciech Kosiak z Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii GUMed przeprowadza instruktażowe ultrasonograficzne badanie wielkości śledziony. Jak podkreśla ekspert, jest to niezwykle istotne badanie służące monitorowaniu postępów terapii pacjentów z chorobami hematologicznymi takimi jak mielofibroza. Ekspert wyjaśnia krok po kroku w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić badanie oraz podkreśla, iż tylko cykliczne wykonywanie badania jest markerem postępów terapii.


Współczesna diagnostyka ultrasonograficzna powiększonej śledziony jako kluczowy aspekt monitorowania postępów leczenia pacjentów z mielofibrozą
kodowanie: projekt: