23.02.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - Inne mieloproliferacje

Światowej sławy ekspert i klinicysta prof. Hans Michael Kvasnicka gościem Hematology Experts Forum

Gościem specjalnym tegorocznego Hematology Experts Forum będzie wybitny hematolog – prof. Hans Michael Kvasnicka, który w świecie nowoczesnej medycyny zasłynął pracami nad oceną obrazu morfologicznego szpiku u pacjentów zmagających się z mielofibrozą. Spotkanie hematologów, w którym rokrocznie uczestniczy ok. 100 ekspertów z całej Polski, stwarza doskonałą okazję, aby poznać wyniki najnowszych obserwacji w zakresie leczenia mielofibrozy. Hematology Experts Forum 2017 odbędzie się już w dniach 24-25 lutego w Warszawie.

Imponujący dorobek naukowy

Autor ponad 170 wysoko ocenianych przez ekspertów prac, współtwórca klasyfikacji „Nowotwory układu krwiotwórczego i tkanek układu chłonnego 2008 i 2016” we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) – to tylko niektóre z osiągnięć prof. Hansa Michaela Kvasnicka. Profesor jest konsultantem w wielu międzynarodowych projektach, służy ekspertyzą w kilku badaniach klinicznych realizowalnych w ramach WHO. Prof. Kvasnicka jest głównym konsultantem i wicedyrektorem Instytutu Patologii im. Senckenberga na Uniwersytecie we Frankfurcie w Niemczech, na którym kieruje również sekcją Hematopatologii i Patologii Nowotworów. Wcześniej pełnił funkcję Głównego Konsultanta i zastępcy dyrektora Instytutu Patologii na Uniwersytecie
w Kolonii.

Obserwacje z badań naukowych w obszarze mielofibrozy

Od wielu lat w kręgu zainteresowań profesora są badania naukowe związane z nowotworami mieloproliferacyjnymi krwi. Jego prace dotyczą badań prognostycznych, analizy morfologicznej szpiku, badań kliniczno-patologicznych i immunohistochemicznych. W ramach międzynarodowych badań klinicznych COMFORT 1 i COMFORT 2 profesor dokonał obserwacji wpływu terapii ruksolitynibem na morfologię szpiku u pacjentów z mielofibrozą. Badacz potwierdził, że lek ten działa nie tylko objawowo (trwałe zmniejszenie wielkości śledziony), ale także wpływa bezpośrednio na przyczynę mielofibrozy – zwłóknienie szpiku. Po 24, 48 i 60 miesiącach terapii zaobserwowano korzystne zmiany w obrazie morfologicznym szpiku i zmniejszenie stopnia jego zwłóknienia.

W grupie pacjentów leczonych najlepszą dostępną terapią (BAT – best available therapy) obserwowano natomiast brak poprawy lub pogorszenie zwłóknienia szpiku. Poprawa lub stabilizacja morfologii szpiku kostnego w 24. tygodniu terapii wiązała się z redukcją ryzyka zgonu w porównaniu z grupą kontrolną. Szeroko zakrojone, wieloośrodkowe badania kliniczne objęły grupę ponad 500 pacjentów z mielofibrozą. Oba badania już się zakończyły, ale pacjenci w nich uczestniczący nadal pozostają w długofalowej obserwacji[1].

Nowoczesne leczenie mielofibrozy w Polsce

Od 1 stycznia br. ruksolitynib, pierwsza terapia celowana dla pacjentów z mielofibrozą, jest dostępna dla polskich pacjentów. W ramach porozumienia wypracowanego z Ministrem Zdrowia, leczenie dostępne jest dla pacjentów już od dnia obowiązywania decyzji refundacyjnej. Obecnie kilkadziesiąt osób chorych w całej Polsce otrzymuje leczenie. Mielofibroza to rzadki nowotwór krwi charakteryzujący się włóknieniem szpiku kostnego, odpowiadającego za produkcję składników morfologicznych krwi. Zadania szpiku przejmują wątroba oraz śledziona, która ulega znacznemu powiększeniu i osiąga wagę nawet do 10 kg. Tak znaczne powiększenie śledziony stanowi jeden z najbardziej dotkliwych objawów choroby[2].

 

[1] Kvasnicka HM, Thiele J. Bueso-Ramos CE, et al., Effects of Five Years of Ruxolitinib Therapy on Bone Marrow Morphology in Patients With Myelofibrosis and Comparison With Best Available Therapy, Presented at the 55th American Society of Hematology Annual Meeting and Exposition, New Orleans, LA, USA,  December 7–10, 2013.

[2] Tomasz Wróbel, Współczesne leczenie pierwotnej mielofibrozy, Acta Haematologica Polonica; 43 (2a), maj 2012: 107–112. Dostępne na stronie: http://pthit.pl/Acta_Haematologica_Polonica,pierwotna_mielofibroza_przewlekle_nowotwory_mieloproliferacyjne,666.html.

 

Światowej sławy ekspert i klinicysta prof. Hans Michael Kvasnicka gościem Hematology Experts Forum
kodowanie: projekt: