3.11.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - Inne mieloproliferacje

Związek między płcią a nasileniem i rodzajem objawów u chorych na mieloproliferacje

Choroby mieloproliferacyjne, w tym czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna i zwłóknienie szpiku kostnego, wyróżnia podobny profil objawów, niekiedy zagrażających życiu powikłań oraz obniżona jakość życia. Co ciekawe, wpływ płci chorych na symptomy nowotworów mieloproliferacyjnych wciąż nie został dostatecznie zbadany.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: