3.11.2016 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - Inne mieloproliferacje

Związek między płcią a nasileniem i rodzajem objawów u chorych na mieloproliferacje

Choroby mieloproliferacyjne, w tym czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna i zwłóknienie szpiku kostnego, wyróżnia podobny profil objawów, niekiedy zagrażających życiu powikłań oraz obniżona jakość życia. Co ciekawe, wpływ płci chorych na symptomy nowotworów mieloproliferacyjnych wciąż nie został dostatecznie zbadany.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: