hematoonkologia.pl - portal edukacyjny dla lekarzy

Sponsor główny:

Roche Bristol-Myers Squibb Bristol-Myers Squibb Immuno-Onkologia Novartis Oncology Celgene

MATERIAŁY OGÓLNE


/ hematoonkologia.pl

Polineuropatia indukowana bortezomibem - poradnik pacjenta ze szpiczakiem mnogim

Polineuropatia jest jednym z głównych objawów niepożądanych podczas leczenia bortezomibem. W większości przypadków można uzyskać poprawę lub ustąpienie objawów po zmniejszeniu dawki leku. W przypadku jej znacznego nasilenia istnieje konieczność przerwania leczenia, co skutkuje obniżeniem odsetka popraw klinicznych choroby.

więcej

/ dr M. Morawska

Leczenie przeciwwymiotne

Nudności są zespołem objawów wegetatywnych i subiektywnym odczuciem mdłości, umiejscowionym w nadbrzuszu lub w gardle, którym towarzyszą z reguły ślinotok, nadpotliwość i zblednięcie skóry. Z reguły poprzedzają one wymioty, które są aktem fizycznym i odruchem, w wyniku którego następuje wsteczne przemieszczenie treści żołądkowej do jamy ustnej i na zewnątrz. Dzieje się to na skutek skurczów mięśni brzucha i przepony (skurcze wymiotne) przy zamkniętej głośni.

więcej

/ dr M. Morawska

Leczenie przeciwbólowe w chorobach nowotworowych

Leczenie przeciwbólowe jest integralną częścią terapii przeciwnowotworowej. Ma na celu ulżyć cierpieniu pacjentów oraz zapobiec destrukcyjnemu wpływowi bólu na tryb życia chorego i jego rodziny. Ból może pojawiać się na każdym etapie choroby nowotworowej i występuje średnio u 50%, a w zaawansowanym okresie choroby u ponad 75% chorych. Podstawową metodą leczenia bólu u chorych na nowotwór jest farmakoterapia przeprowadzona wg schematu „drabiny analgetycznej” .

więcej

/ lek. Piotr Karaś

MORFOLOGIA KRWI OBWODOWEJ - INTERPRETACJA WYNIKU BADANIA

Morfologia krwi obwodowej jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem krwi.

Analiza krwi obwodowej polega na jakościowej i ilościowej ocenie elementów morfotycznych krwi (komórek krwi) i obejmuje:

-ustalenie liczby elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych (erytrocytów), białych (leukocytów) oraz płytek krwi (trombocytów);

-obliczenie wartości tzw. wskaźników erytrocytarnych (mówią one o cechach badanych krwinek czerwonych). Do wskaźników erytrocytarnych zaliczamy: średnią objętość krwinki czerwonej (MCV), średnią masę hemoglobiny w krwince (MCH) i średnie stężenie hemoglobiny w krwince (MCHC). Ich wartość jest pochodną 3 głównych parametrów jakimi są liczba krwinek czerwonych - RBC, stężenie hemoglobiny - HGB i wartość hematokrytu - HCT.

-ustalenie liczby i procentowego udziału różnych typów białych krwinek czyli leukocytów - WBC

-ustalenie liczby płytek krwi czyli trombocytów - PLT.

więcej

/ dr K. Giannopoulos

Zrozumieć nowotwór

Nasze ciało zbudowane jest z ponad milionów komórek, które współpracują ze sobą, aby wspierać tysiące funkcji biologicznych i strukturalnych. Kiedy te komórki obumierają, są zastępowane przez nowe zdrowe komórki, które utrzymują organizm w dobrym stanie. Rozmnażanie komórek jest kontrolowane przez geny, które są obecne we wszystkich komórkach i podlegają prawom dziedziczenia.

więcej


/ dr K. Giannopoulos

Zrozumieć leczenie nowotworu

Osoby z chorobą nowotworową martwią się o przyszłość i często zadają pytanie o rokowanie, czyli medyczny termin określający rozwój choroby i szanse na wyzdrowienie. Aby to zrozumieć, należy zapoznać się z istotą nowotworu i wiedzieć czego można się spodziewać po leczeniu, znając wszystkie możliwe efekty uboczne wpływające również na jakość życia tj.: emocje, styl.

więcej

/ dr K. Giannopoulos

Życie z nowotworem

Kiedy wzywać lekarza, alternatywne lub uzupełniające terapie, dieta i gimnastyka, jak walczyć z nowotworem od strony emocjonalnej, funkcje seksualne a terapia nowotworowa, płodność, ciąża...

więcej

© 2009-2016 hematoonkologia.pl polityka prywatności polityka cookies regulamin