5.02.2018 / hematoonkologia / Informacje dla chorych - aktualności

Krajowy Kongres dla Pacjentów ze Szpiczakiem Plazmocytowym Warszawa 16-19 lutego 2018r.

Zaproszenie na konferencję dla pacjentów organizowaną przez fundację Carita założoną przez Panią Wiesławę Adamiec w 2010 r. 


Krajowy Kongres dla Pacjentów ze Szpiczakiem Plazmocytowym

Warszawa | 16-19.02.2018 r.

Piątek | 16.02.2018 r.

11:00 - 12:00

Rejestracja uczestników

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 13:10

Powitanie uczestników
mgr Wiesława Adamiec – Prezes Fundacji Carita – Żyć ze szpiczakiem
mgr inż. Emilia Demczur – Wiceprezes Fundacji Carita – Żyć ze szpiczakiem

13:10 - 15:10

Dyskusja z ekspertami
"Holistyczne podejście do problemów pacjenta hematologicznego i jego potrzeb - wdrożenie kompleksowej, skoordynowanej opieki w systemie ochrony zdrowia”
Moderator: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

+

Wykład wprowadzający:
dr Małgorzata Gałązka-Sobotka
Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego Warszawa

prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
Polska Grupa Szpiczakowa

prof. dr hab. med. Krzysztof Giannopoulos
Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie


prof. nadzw. dr hab. med. Krzysztof Jamroziak
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

dr hab. med. Lidia Gil, prof. U.M.
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr med. Dominik Dytfeld
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

dr n. farm. Leszek Borkowski
Prezes Zarządu Fundacji Razem w Chorobie

mgr Wiesława Adamiec
Prezes Fundacji Carita – Żyć ze szpiczakiem

adw. Roman Słomkowski
Kancelaria Adwokacka

przedstawiciel MZ

przedstawiciel NFZ

przedstawiciel Sejmu

15:10 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 16:15

Obecne i przyszłe terapie w leczeniu szpiczaka plazmocytowego
prof. nadzw. dr hab. med. Krzysztof Jamroziak
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

16:15 - 17:00

Badania i obraz krwi w szpiczaku plazmocytowym
prof. dr hab. med. Krzysztof Giannopoulos
Oddział Hematologiczny Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie

17:00 - 18:00

Wykład motywacyjny
Orina Krajewska z Fundacji Małgosi Braunek "BĄDŹ"

19:00

Kolacja

Sobota | 17.02.2018 r.

8:00 - 10:00

Śniadanie

10:00 - 11:00

Najważniejsze problemy polskich pacjentów chorych na szpiczaka plazmocytowego
mgr Wiesława Adamiec
Prezes Fundacji Carita – Żyć ze szpiczakiem

11:00 - 11:40

Polineuropatia w szpiczaku plazmocytowym
dr n. med. Kazimierz Tomczykiewicz
Klinika Neurologiczna, Wojskowy Instytut Medyczny Warszawa

11:40 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 12:45

Leczenie wspomagające u chorych na szpiczaka plazmocytowego
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

12:45 - 13:30

Zaburzenia odporności u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym
dr hab. med. Lidia Gil, prof. U.M.
Klinika Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego
UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

13:30 - 14:30

Lunch

14:30 - 15:30

Życie ze szpiczakiem plazmocytowym: jak sobie radzić z efektami ubocznymi po terapii?
prof. dr hab. med. Lidia Usnarska-Zubkiewicz
Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku UM we Wrocławiu

15:30 - 15:50

Przerwa kawowa

18:30

Kolacja

Niedziela | 18.02.2018 r.

8:00 - 10:00

Śniadanie

10:00 - 10:45

Dostęp do terapii w chorobach rzadkich
dr n. farm. Leszek Borkowski
Prezes Zarządu Fundacji Razem w Chorobie

10:45 - 11:30

Jak czytać oznaczenia laboratoryjne przy wynikach badań?
mgr Donata Szymczak
analityk laboratoryjny

11:30-12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 13:15

Choroba kostna w szpiczaku plazmocytowym
dr n. med. Alicja Baranowska
Oddział neuroortopedii - Szpital im. prof. M. Weissa Konstancin-Jeziorna

13:15 - 14:15

Lunch

14:15 - 15:00

Prawa pacjenta
adw. Roman Słomkowski
Kancelaria Adwokacka

15:00 - 15:45

Interaktywny wykład "Relacja lekarz-pacjent”
Moderują: mgr Wiesława Adamiec
mgr Ryszard Bazela

15:45 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00

Podsumowanie spotkania

18:00

Kolacja

Poniedziałek | 19.02.2018 r.

8:00 - 10:00

Śniadanie

Do godz. 12:00

Wyjazd uczestników

Krajowy Kongres dla Pacjentów ze Szpiczakiem Plazmocytowym Warszawa 16-19 lutego 2018r.
kodowanie: projekt: