Informacje o chorobach

Chłoniaki - ziarnica złośliwa - leczenie

Ponad 80 % wszystkich pacjentów cierpiących na ziarnicę złośliwą może być wyleczona. Wybór metody leczenia zależy od stopnia zaawansowania nowotworu i innych czynników prognostycznych. Większość chorych jest leczona metodą łączoną tzn. chemioterapia z radioterapią. W niektórych przypadkach może być konieczne przeszczepienie komórek macierzystych szpiku kostnego. Stosowanie wyłącznie samej radioterapii nie jest zbyt często praktykowane, natomiast sama chemioterapia jest wystarczająca w pewnych przypadkach.

 

Chorzy mogą również wziąć udział w badaniach klinicznych, sprawdzając nowe obiecujące metody leczenia ziarnicy złośliwej. Badania kliniczne są bardzo ważne, ponieważ jest to jedyny sposób na sprawdzenie i ulepszenie standardów terapeutycznych. Ponieważ większość pacjentów udaje się wyleczyć, największe znaczenie ma zminimalizowanie wpływu krótko i długoterminowego działania toksycznego, na jakie narażony jest organizm w trakcie terapii. Na przykład do tej pory tradycyjnie stosowano radioterapię dla leczenia początkowego w ziarnicy złośliwej zlokalizowanej. Ponieważ jednak radioterapia może mieć skutki uboczne przy stosowaniu długoterminowym, naukowcy sprawdzają efektywność chemioterapii z małą ilością promieniowania, aby zminimalizować długoterminowe efekty uboczne. To może być celem badań klinicznych.

 

Standardy terapeutyczne w leczeniu chłoniaka Hodgkina

 

Wybór rodzaju leczenia bazuje na stopniu zaawansowania chłoniaka oraz na ocenie czynników ryzyka. Każdy pacjent jest inny i metoda leczenia może być różna.

 

stan zaawansowania i charakterystyka choroby charakterystyka pacjenta i ogólne opcje terapeutyczne
Guz ograniczonej wielkości i stan zaawansowania IA/stan zaawansowania IIA

Nisko ryzyko nawrotu

Możliwości terapeutyczne:

Chemioterapia i radioterapia lub

Sama radioterapia lub

Sama chemioterapia

 

Guz ograniczonej wielkości, stan zaawansowania IB i IIB

Chorzy mają symptomy ogólnoustrojowe bez masywnej choroby

Możliwości terapeutyczne:

Chemioterapia i radioterapia

lub

Sama chemioterapia

Duża masa guza, stan zaawansowania IA, IB, IIA, IIB

Chory ma umiejscowiony, ale masywny nowotwór, z lub bez symptomów ogólnoustrojowych

Możliwości terapeutyczne

Chemioterapia i radioterapia

lub sama chemioterapia

Stan zaawansowania III A

U chorego nowotwór jest zaawansowany bez symptomów ogólnoustrojowych czy zajęcia innych narządów, nowotwór może być masywny.

Możliwości terapeutyczne:

Sama chemioterapia

Chemioterapia i radioterapia

Stan zaawansowania IIIB i IV

Chorzy maja zaawansowany stan nowotworu z symptomami ogólnoustrojowymi i zajęciem narządów.

Możliwości terapeutyczne: Sama chemioterapia

Chemioterapia i radioterapia

 

Najczęstsze schematy terapeutyczne dla chłoniaka Hodgkina

 

skrót leki
ABVD

Doksorubicyna

Bleomycyna

Winblastyna

Dakarbazyna

Stanford V

Nitrogranulogen

Doksorubicyna

Winblastyna

Bleomycyna

Etopozyd

Prednizon

BEACOOP

Bleomycyna

Etopozyd

Doksorubicyna

cyklofosfamid

Winkrystyna

Prokarbazyn

Prednizon

MOPP

Nitrogranulogen

Winkrystyna

Prokarbazyn

Prednizon

MOPP-ABV

Nitrogranulogen

Winkrystyna

Prokarbazyn

Prednizon

Doksorubicyna

Bleomycyna

Winblastyna

 

Leki stosowane w chemioterapii

Leki zmieniające strukturę DNA (zapobiegają wzrostowi komórek):

- karboplastyna, karmustyna (BCNU) chlorambucil (Leukeran), cyklofosfasmid;

 

Antybiotyki przeciwnowotworowe: te leki oddziaływają na DNA i zmniejszają przeżywalność komórek. Leki te pochodzą ze źródeł naturalnych tj. roślin, drożdży:

- bleomycyna, doksorubicyna;

 

Leki syntetyczne, ale mające podobne działanie jak doksorubicyna:

- mitoksantron;

 

Antymetabolity:

- Cytarabina, Fludarabina, kladrybina;

 

Hormony: sterydy wpływające na wzrost komórek:

- Prednizon;

 

Leki, które hamują różnicowanie komórek poprzez blokowanie duplikacji

- Winblastyna, Winkrystyna.

kodowanie: projekt: