Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.
21.09.2018 / dr Irena Woźnica-Karczmarz / Aktualności

Desmopresyna u pacjentów z umiarkowaną hemofilią A: leczenie warte rozważenia

Desmopresyna (DDAVP) podnosi poziom endogennego czynnika VIII u chorych z hemofilią A. Wśród pacjentów z tym samym typem choroby obserwuje się bardzo duże różnice w odpowiedzi na stosowany lek. Pacjenci z niższą aktywnością czynnika VIII gorzej odpowiadają na stosowanie desmopresyny, w związku z tym rzadziej jest u nich stosowana.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: