Hemostaza.edu.pl: Portal edukacyjny skierowany do lekarzy hematologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji, lekarzy pierwszego kontaktu mających pod opieką chorych na zakrzepicę, małopłytkowość i skazy krwotoczne, diagnostów laboratoryjnych, chorych z zaburzeniami krzepnięcia oraz ich opiekunów.

Hemofilia

16.03.2010 / dr J. Zdziarska / Edukacja - hemofilia

Przełom w podejściu do profilaktyki pierwotnej w ciężkiej hemofilii?

Standardem postępowania w ciężkiej hemofilii jest profilaktyka pierwotna, polegająca na regularnych wstrzyknięciach koncentratu niedoborowego czynnika krzepnięcia od wczesnego dzieciństwa. Jest ona szeroko stosowana w krajach Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, a od 2008 roku również w Polsce. Optymalny schemat profilaktyki pierwotnej i moment jej rozpoczęcia wciąż pozostaje jednak przedmiotem badań i dyskusji. Ogólna zasada głosi, że profilaktykę pierwotną należy rozpocząć przed wytworzeniem w stawach nieodwracalnych zmian, które w przyszłości doprowadzą do artropatii. Nie rozstrzygnięto dotychczas, ile krwawień do danego stawu doprowadza do powstania takich zmian – nie wiadomo więc, w jakim wieku (lub po ilu krwawieniach dostawowych) należy ją wdrożyć.

···
8.03.2010 / dr J. Trelinski / Edukacja - hemofilia

3-ci Zjazd Europejskiego Towarzystwa EAHAD (Annual Congress of the European Association for Haemophilia and Alllied Disorders) w Edynburgu

W dniach 3-5 lutego 2010 roku odbył się w Edynburgu 3-ci Zjazd Europejskiego Towarzystwa EAHAD. Pierwsza sesja poświecona była problematyce bezpieczeństwa stosowanych w leczeniu wrodzonych skaz krwotocznych koncentratów czynników krzepnięcia  w ramach projektu EUHASS (European Haemophilia Safety Surveillance Project).

···
9.02.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - hemofilia

Wykład dr hab. Jerzego Windygi "Jak w najbliższej przyszłości zmieni się leczenie hemofilii?"

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem dr hab. Jerzego Windygi "Jak w najbliższej przyszłości zmieni się leczenie hemofilii?" zaprezentowanym podczas IX Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe "Z sercem do krwi" w Zamościu.

···
nowsze 1 ... 10 11 12 13 14 15
kodowanie: projekt: