hematoonkologia.pl - portal edukacyjny dla lekarzy

AKTUALNOŚCI - HEMOFILIA


/ dr M. Górska-Kosicka

Fizjoterapia u chorych na hemofilię

Większość wylewów występujących u chorych na hemofilię dotyczy narządu ruchu. Powtarzające się krwawienia do stawów i mięśni powodują ich uszkodzenia, ograniczenie ruchomości, a także dolegliwości bólowe./ dr I. Woźnica-Karczmarz

Udana indukcja immunotolerancji wysokimi dawkami czynnika VIII bogatego w czynnik von Willebranda i pulsami immunoglobin dożylnych: opis przypadku

Rozwój inhibitorów do czynnika VIII stanowi poważne powikłanie leczenia substytucyjnego u chorych z wrodzoną hemofilią A. Statystycznie dotyczy około 35% chorych, przeważnie z ciężką postacią choroby. Rozwój inhibitora prowadzi do braku skuteczności  leczenia substytucyjnego oraz stosowanej profilaktyki krwawień, zwiększając ryzyko krwawień i  uszkodzeń stawów, a także obniża komfort życia./ dr J. Zdziarska

Stosowanie APCC w skojarzeniu z kwasem traneksamowym

Koncentrat aktywowanych czynników zespołu protrombiny (APCC, preparat FEIBA) oraz rekombinowany aktywny czynnik VII (rVIIa, preparat NovoSeven) to tzw. preparaty omijające inhibitor, doprowadzające do generacji trombiny pomimo braku możliwości uzupełnienia czynnika VIII/IX we krwi pacjenta.


/ dr M. Górska-Kosicka

Rekomendacje dotyczące leczenia chorych na hemofilię

Hemofilia to wrodzona skaza krwotoczna, dziedziczona w sposób recesywny związany z płcią. Hemofilia A spowodowana jest niedoborem czynnika VIII, B – IX. Głównym objawem hemofilii są samoistne krwawienia do stawów i tkanek miękkich, których częstość i intensywność zależy od poziomu brakującego czynnika.


nowsze 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 31 starsze
© 2009-2015 hematoonkologia.pl polityka prywatności polityka cookies regulamin