hematoonkologia.pl - portal edukacyjny dla lekarzy

AKTUALNOŚCI - HEMOFILIA


/ dr M. Górska-Kosicka

Zalecenia dotyczące bezpiecznej i efektywnej aktywności fizycznej oraz korzyści z niej wynikające

Powtarzające się wylewy do stawów powodują u chorych na hemofilię przewlekle zapalenie błony maziowej, zniszczenie chrząstki, deformacje, przykurcze i zaniki mięśniowe. Prawidłowo prowadzone ćwiczenia fizyczne oraz uczestnictwo w zajęciach sportowych korzystnie poprawiają stan narządu ruchu chorych na hemofilię, a także znacząco poprawiają ich jakość życia.


/ dr I. Woźnica-Karczmarz

Rozwiązania w leczeniu dzieci chorych na hemofilię

W ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci hemofilia z zaniedbanej i często śmiertelnej wrodzonej skazy krwotocznej stała się bardzo dobrze poznaną jednostką chorobową.


/ dr J. Zdziarska

Wytyczne postępowania w hemofilii World Federation of Haemophilia 2013 – co nowego? (część 3)

Bardzo przydatny w praktyce klinicznej jest nowy rozdział wytycznych dotyczący chorób wieku podeszłego, które nieuchronnie dotykają pacjentów chorych na hemofilię. We wstępie umieszczono ogólne zalecenie optymalnego leczenia chorób towarzyszących, tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały one na dalsze pogorszenie jakości życia i komfortu pacjentów./ dr M. Górska-Kosicka

Terapia genowa hemofilii

Hemofilia należy do grupy chorób uwarunkowanych genetycznie, dziedziczonych recesywnie w sposób sprzężony z płcią.


/ dr I. Woźnica-Karczmarz

Produkty czynnika VIII i rozwój inhibitora w ciężkiej hemofilii A

Pacjenci z ciężką hemofilią A mają niedobór czynnika VIII co skutkuje  samoistnymi wylewami do stawów i ciężkimi krwawieniami mogącymi zagrażać życiu. Obecnie „złotym standardem” w leczeniu ciężkiej hemofilii jest profilaktyczna substytucja czynnikami krzepnięcia.


nowsze 1 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 35 starsze
© 2009-2015 hematoonkologia.pl polityka prywatności polityka cookies regulamin