EHA - Programy edukacyjne

Program EHA Medical Education

EHA oferuje wszechstronny program edukacji medycznej zorganizowany zgodnie z europejskim programem szkolenia hematologicznego European Hematology Curriculum. Program ten został opracowany w celu zharmonizowania edukacji hematologicznej w Europie i został wprowadzony przez 27 towarzystw hematologicznych o zasięgu krajowym.

Program CV Passport

Program CV Passport jest wszechstronnym, szczegółowym i uporządkowanym opisem specjalizacji z hematologii i zawiera wspólne stanowisko ekspertów w zakresie zaleceń dotyczących minimalnego poziomu kompetencji. Program Passport jest skierowany przede wszystkim do osób szkolących się w dziedzinie hematologii i pozwala im na przeglądanie i korzystanie z European Hematology Curriculum. Program Passport jest narzędziem internetowym z otwartym dostępem (wydanym również w postaci broszury), w którym osoby szkolące się mogą monitorować swój postęp w każdej dziedzinie objętej programem szkolenia European Hematology Curriculum. CV passport jest podzielony na 8 części obejmujących podstawowe dziedziny hematologii, podzielonych na rozdziały, a każdy rozdział jest podzielona na pozycje szczegółowe podrozdzaiły.

http://www.ehaweb.org/education-science/online-learning-tools/curriculum-cv-passport.

Wydarzenia edukacyjne

Organizujemy następujące wydarzenia edukacyjne:

  • Seminaria hematologiczne

Seminaria hematologiczne skierowane są do hematologów laboratoryjnych i klinicznych. Są to kursy, których celem jest dostarczenie zintegrowanych narzędzi diagnostycznych i klinicznych stosowanych w chorobach hematologicznych. Program naukowy przeprowadza uczestników przez ścieżkę diagnostyczną i kliniczną obejmującą wykłady plenarne, interaktywne sesje przypadków klinicznych i sesje obejmujące samodzielną ocenę.

  •  Spotkania naukowych grup roboczych

W celu wspierania wysokiej jakości prac naukowych, EHA współpracuje z 16 naukowymi grupami roboczymi (ang. Scientific Working Groups, SWGs) i skupia się na pomocy w prowadzeniu badań podstawowych i translacyjnych. Aby zwiększyć intensywność współpracy pomiędzy SWG i EHA rozpoczęto cykl łączonych spotkań naukowych SWG-RHA. Spotkania te mają na celu stworzenie wysokiej jakości programu i dzielenia się głęboką wiedzą naukową ze społecznością hematologów w Europie i poza jej granicami.

  • Kurs pediatryczny

EHA Pediatric Course jest czterodniową konferencją odbywającą się dwa razy do roku. Program kursu skierowanego do tej bardzo wyspecjalizowanej gałęzi hematologii jest unikalny w Europie.

Z założenia, kurs ten wykorzystuje metodę rozwiązywania problemów obejmującą prawdziwe przypadki kliniczne oraz powiązanie nauk podstawowych z klinicznymi. Celem organizatorów kursu jest stworzenie przyjaznej i nieformalnej atmosfery zapewniającej wymianę pomysłów naukowych dotyczących toczących się i przyszłych projektów.

 

Program kursów Master Class

Program EHA Master Class daje możliwość internetowego, grupowego uczenia się młodych hematologów szkolenia kończących szkolenie specjlizacyjne i pozwala na dzielenie się wiedzą i praktyką kliniczną. Program przyczyni się do harmonizacji i poprawy jakości szkolenia hematologów w całej Europie. Program Master Class jest dostępny w dwóch różnych formatach: klasycznym (ang. Classical Master Class) i skróconym (ang. Bite Size Master Class). Program klasyczny zawiera pięć bloków edukacyjnych opracowywanych w okresie siedmiu miesięcy, podczas gdy program skrócony pozwala na większą elastyczność i zakłada opracowanie jednego przypadku związanego z jednym z zagadnień wymienionych w CV Passport.

Podczas tych kursów mistrzowskich, podopieczni rozwiązują problemy związane ze złożonymi i trudnymi przypadkami przygotowanymi przez międzynarodowe grono ekspertów. Każda grupa składa się z 5-6 uczestników z różnych krajów i Mentora, który ułatwia komunikację i monitoruje pracę członków grupy.

 

Rozwój kariery

Jednym z celów EHA jest promowanie badań podstawowych, translacyjnych, klinicznych i eksperymentalnych w dziedzinie hematologii poprzez prowadzenie programu rozwoju kariery (ang. Career Development Program) skierowanego do młodych i doświadczonych naukowców.

Programy stypendialne EHA mają na celu pomoc wyróżniającym się, młodym hematologom w trakcie szkolenia w konsolidacji ich doświadczeń naukowych oraz kierunku wspieraniu rozwoju przyszłych liderów w dziedzinie hematologii. Od 2000 ustanowiono kilka programów stypendialnych prowadzonych przez EHA lub wspólnie z towarzystwami partnerskimi.

W roku 2010 wprowadzono program szkolenia w dziedzinie badań translacyjnych EHA-ASH Translational Research Training in Hematology (TRTH), który zapewnia młodym naukowcom unikalny, roczny program szkoleniowy, mentoring i możliwość nawiązywania kontaktów. Ten globalny program jest skupiony na pomaganiu naukowcom na wczesnych etapach kariery w osiągnięciu sukcesu zawodowego w dziedzinie badań translacyjnych w hematologii.

Platforma edukacyjna EHA Learning Center

Wszystkie narzędzia edukacyjne dostępne online można znaleźć na platformie EHA Learning Center, która jest nowym portalem internetowym zaprojektowanym by ułatwić lekarzom z różnych kontynentów dostęp do wiedzy. Dostęp do portalu możliwy jest różnymi drogami - wystarczy tylko oglądać i uczyć się. Platforma edukacyjna EHA Learning Center jest dostępna gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz zarówno na komputerach jak i urządzeniach mobilnych.

  • Przypadki kliniczne

EHA oferuje bibliotekę przypadków klinicznych, która jest oparta na prawdziwych historiach pacjentów. Każdy przypadek jest podzielony na sekcje podstawie obejmujące: wywiad chorobowy, badanie kliniczne, podstawowe testy laboratoryjne oraz badania cytogenetyczne lub inne badania diagnostyczne. Jest to doskonałe narzędzie edukacyjne, które daje korzyści wszystkim naukowcom i klinicystom zajmującym się hematologią.

  •  Przypadki kliniczne objęte programem CME i przypadki do samodzielnej oceny

Przypadki objęte programem CME i przypadki do samodzielnej oceny to internetowy system edukacyjny zawierający opisy przypadków klinicznych z zestawem pytań testowych. Poprawne wypełnienie testów oceniających umożliwia zdobycie do 20 punktów edukacyjnych EHA-CME rocznie. Co trzy miesiące udostępnianych jest pięć nowych testów online. Każdy przypadek pozostaje "aktywny" w systemie CME (umożliwia otrzymywanie punktów) przez dziewięć miesięcy. Kiedy przypadki CME stracą ważność wciąż pozostają dostępne do celów szkoleniowych jako przypadki do samodzielnej oceny.

kodowanie: projekt: