European Hematology Association

27.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie doniesień z sesji dotyczących ostrej białaczki szpikowej - EHA 2016

Prof. Agnieszka Wierzbowska podsumowuje doniesienia dotyczące ostrej białaczki szpikowej podczas Zjazdu EHA

···
24.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Doniesienia z sesji poświęconych przewlekłej białaczce limfocytowej - EHA 2016

Prof. Dariusz Wołowiec podsumowuje doniesienia prezentowane podczas sesji poświęconych przewlekłej białaczce limfocytowej.

···
23.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prezentacja ustna prof. Tomasza Sachy przedstawiająca wyniki raportu generyków imatynibu

Prof. Tomasz Sacha podczas prezentacji ustnej przedstawił wyniki raportu generyków imatynibu. Portal hematoonkologia.pl był odpowiedzialny za funkcjonowanie bazy.

 

···
22.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie chorych starszych z chłoniakami - EHA 2016

Prof. Jan M. Zaucha przedstawia podsumowanie doniesień z najciekawszej sesji podczas EHA 2016.

···
21.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Doniesienia z EHA 2016 - oporność chłoniaków na standardowe formy leczenia

Prof. Jan Walewski omówi doniesienia dotyczące oporności chłoniaków na standardowe formy leczenia.

···
20.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Innowacyjne technologie w przewlekłej białaczce limfocytowej - podsumowanie doniesień EHA 2016

Dr Marek Dudziński przedstawia podsumowanie sesji poświęconej innowacyjnym terapiom w PBL.

···
16.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Przyszłość leczenia szpiczaka plazmocytowego - doniesienia z EHA 2016

Dr hab. Krzysztof Jamroziak podsumowuje sesję dotyczącą przyszłości leczenia szpiczaka plazmocytowego i choroby resztkowej.

···
16.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Presidential symposium / dr hab. Joanna Góra-Tybor / EHA 2016

dr hab. Joanna Góra-Tybor podsumowuje Presidential Symposium, które się odbyło podczas 21 Kongresu EHA w Kopenhadze.

···
15.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najważniejsze doniesienia z EHA 2016 w Ostrej Białaczce Limfoblastycznej

Prof. Sebastian Giebel przedstawia najważniejsze doniesienia z EHA 2016 w Ostrej Bałaczce Limfoblastycznej.

···
15.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie sesji edukacyjnych w CLL na EHA 2016

Prof. Iwona Hus podsumowuje najważniejsze doniesienia przedstawiane podczas sesji edukacyjnej poświęconej Przewlekłej Białaczce Limfocytowej.

···
14.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie sesji edukacyjnych w CML na EHA 2016

Dr Tomasz Stokłosa podsumowuje sesje edukacyjne prezentujące najnowsze doniesienia w przewlekłej białaczce szpikowej.

···
11.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie Sesji Plakatowej / EHA 2016

Podsumowanie Sesji Plakatowej / EHA 2016 / EHA 2016

···
10.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Poznawaj hematologię z EHA

Dr hab. Lidia Gill | Przedstawiciel PTHiT przy EHA

···
10.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Doniesienia na temat nowotworów mieloproliferacyjnych / EHA 2016

Zapraszamy do obejrzenia materiału.

···
10.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie sesji CML / EHA 2016

Prof. Tomasz Sacha podsumowuje poranną sesję 21 Kongresu EHA w Kopenhadze

···
9.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

21 Kongres EHA | Przewlekłe nowotwory mieloproliferacyjne - Leczyć czy nie leczyć oto jest pytanie

Dr Elżbieta Patkowska relacjonuje co wydarzyło się podczas sesji dotyczącej przewlekłych nowotworów mieloproliferacyjnych 21 Kongresu EHA w Kopenhadze

···
9.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

21 Kongres EHA rozpoczęty

W Kopenhadze rozpoczął się właśnie 21 Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Hematologii (EHA)

···
19.04.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rekarutacja do EHA Classical Master Class otwarta

Are you looking for an online course to improve your knowledge in hematology? Are you interested in a case-based learning experience, online discussions and live web conferences with fellow trainees from all over Europe and beyond?
Don't miss the opportunity to join the EHA Classical Master Class starting in September 2016!

···
15.09.2015 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Dlaczego warto zostać członkiem EHA

Prof. Iwona Hus (przedstawiciel PTHiT przy EHA)

···
10.11.2014 / hematoonkologia / EHA - Aktualności

Europejskie Badanie Kompetencji Zawodowych - nowa inicjatywa EHA dotycząca oceny kompetencji zawodowych w hematologii

Europejskie Towarzystwo Hematologii zachęca do udziału w badaniach ankietowych opracowanych w celu oceny kompetencji zawodowych hematologów w krajach europejskich.

···
kodowanie: projekt: