European Hematology Association

25.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Prof. Jurczak: czy czerwiec to miesiąc przełomów w leczeniu chłoniaków?

Prof. Wojciech Jurczak o najnowszych doniesieniach dotyczących leczenia chłoniaków.

···
25.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Młynarski: Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej u chorych pediatrycznych

Prof. Wojciech Młynarski podsumowuje doniesienia przedstawiane podczas sesji poświęconym chorym pediatrycznym.

···
24.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Giebel: Leczenie chorych na chłoniaka Hodgkina z postacią zaawansowaną

Prof. Sebastian Giebel omawia wyniku dwóch prac dotyczących leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina z postacią zaawansowaną.

···
24.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Wołowiec: Znaczenie wybranych czynników rokowniczych w przewlekłej białaczce limfocytowej

Prof. Dariusz Wołowiec omawia najważniejsze doniesienia przedstawiane podczas sesji poświęconej przewlekłej limfocytowej.

···
24.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Dwilewicz - Trojaczek: Innowacje w diagnostyce w zespołach mielodysplastycznych i ostrej białaczce szpikowej

Prof. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek podsumowuje najważniejsze doniesienia przedstawiane podczas sesji poświęconej zespołem mielodysplastycznym i ostrej białaczce szpikowej.

···
24.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Dr Szpila: Znaczenie oznaczania choroby resztkowej w szpiczaku plazmocytowym

Dr Tomasz Szpila omawia najważniejsze doniesienia przedstawiane na sesjach poświęconych szpiczakowi plazmocytowemu.

···
24.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Hellmann: Zakończenie leczenia inhibitorami jako oficjalna opcja terapeutyczna

Prof. Andrzej Hellmann omawia najważniejsze doniesienia przedstawiane na sesjach poświęconych przewlekłej białaczce szpikowej oraz innym mieloproliferacjom.

···
23.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Sacha: Mieloproliferacje - istotna rola badań morfologicznych

Prof. Tomasz Sacha omawia m.in. znaczenie badań morfologicznych w mieloproliferacjach oraz program odstawienia inhibitorów w przewlekłej białaczce szpikowej.

···
23.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Giannopoulos: dramatyczna sytuacja w PBL w Polsce

Prof. Krzysztof Giannopoulos opowiada o spotkaniu grupy ERIC oraz o trudnej sytuacji w PBL w Polsce w porównaniu do europejskich standardów leczenia.

···
23.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Gil: Zjazd EHA szansą rozwoju dla młodych hematologów

Prof. Lidia Gil przedstawia możliwości edukacji młodych hematologów w trakcie Zjazdu EHA.

···
23.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Hus: Madryt stolicą światowej hematologii

Prof. Iwona Hus, przedstawiciel PTHiT przy EHA, zapowiada najważniejsze wydarzenie jakim jest 22 Zjazd EHA.

···
13.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

1 marca mija termin przesyłania abtraktów na EHA, Madryt!

Pozostały jeszcze tylko 2 tygodnie aby przesłać abstrakty na Zjazd EHA w Madrycie.

PRZEŚLIJ ABSTRAKT

···
10.11.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

EHA-PTHiT Hematology Tutorial on Lymphoid Malignancies I 17-18.03.2017, Warsaw

Zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej wspólnie przez PTHiT i EHA.

···
14.09.2016 / prof. P. Rzepecki / Aktualności

Postępy w leczeniu niedokrwistości aplastycznej - EHA 2016

Niedokrwistość aplastyczna (ang. aplastic anaemia – AA) jest nabytą chorobą będącą następstwem reakcji autoimmunizacyjnej skierowanej przeciwko późniejszym stadiom rozwoju komórkowego niż komórki macierzyste. W ok. 70-80% przypadków nie stwierdza się przyczyny jej rozwoju, natomiast w pozostałych przypadkach wystąpienie choroby poprzedzone jest zakażeniem, najczęściej wirusowym, kontaktem z substancjami chemicznymi, toksycznymi lub lekami. Ocena zaawansowania klinicznego AA opiera się na zmniejszonej komórkowości szpiku kostnego oraz liczbie neutrofilów, płytek krwi (PLT) i retykulocytów we krwi obwodowej.

···
12.08.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Kurs mistrzowski EHA (EHA Bite Size Master Class)

Czy szukasz kursu online poszerzającego twoją wiedzę na określony temat? Czy jesteś zainteresowany uczeniem się w oparciu o przypadek chorego?

···
5.07.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Sesja dotycząca żylnej choroby zakrzepowo zatorowej | EHA 2016

Dr Justyna Kozińska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podsumowuje sesję, która odbyła się podczas tegorocznego kongresu EHA w Kopenhadze.

···
4.07.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie opornych i nawrotowych chłoniaków indolentnych B-komórkowych

Dr Anna Dąbrowska-Iwanicka podsumowuje sesję dotyczącą leczenia opornych i nawrotowych chłoniaków indolentnych B-komórkowych prezentowanych podczas zjazdu EHA 2016.

 

···
1.07.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Podsumowanie doniesień poświęconym zespołom mielodysplastycznym - EHA 2016

Dr Jarosław Piszcz podsumowuje sesję poświeconą zespołom mielodysplastycznym.

···
30.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

21 Zjazd EHA - duży potencjał polskiej hematologii

Prof. Tadeusz Robak podsumowuje udział polskich hematologów i naukowców podczas 21 zjazdu EHA.

···
28.06.2016 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Sacha podsumowuje najciekawsze doniesienia z sesji poświęconych PBSz

Prof. Tomasz Sacha podsumowuje najciekawsze doniesienia z sesji poświęconych PBSz, które były przedstawiane podczas Zjazdu EHA w Kopenhadze.

···
kodowanie: projekt: