European Hematology Association

16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Szczepański: leczenie ostrych białaczek u dorosłych i dzieci

Prof. Szczepański podsumowuje trzeci dzień kongresu EHA w Sztokholmie

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr Marek Dudziński: coraz bliżej świętego Graala w hematologii

Dr Marek Dudziński omawia najnowsze badania dotyczące przewlekłej białaczki limfocytowej.

···
15.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Lidia Gil: postęp w możliwościach terapeutycznych chorych na AML i MDS wysokiego ryzyka

Prof. Lidia Gil mówi o ogromnym przełomie jaki dokonuje się w leczeniu chorych na ostre białaczki szpikowe i zespoły mielodysplastyczne wysokiego ryzyka.

···
14.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rozpoczął się 23. Zjazd EHA

Prof. Iwona Hus, członek PTHiT przy EHA, wita wszystkich na Zjeździe i zaprasza do śledzenia najnowszych doniesień!

···
10.10.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rozmowa Prof. Iwony Hus z Prof. Antonem Hagenbeek: najnowsze terapie w leczeniu chłoniaka

Prof. Iwona Hus przeprowadziła wywiad z prof. Antonem Hagenbeekiem z Katedry Hematologii na Uniwersytecie w Amsterdamie na temat dynamicznego rozwoju w terapiach lekowych stosowanych w leczeniu pacjentów cierpiących na chłoniaka. 

···
1.08.2017 / dr M. Morawska / Edukacja - chłoniaki

Dr Morawska: najważniejsze doniesienia z sesji poświęconej chłoniakom agresywnym

Dr Marta Morawska z Oddziału Hematologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej omawia badania porównujące skuteczność i bezpieczeństwo podskórnej postaci Mabthera w porównaniu do dotychczas stosowanej postaci dożylnej.

···
25.07.2017 / dr M. Machnicki / Edukacja - przewlekła białaczka szpikowa

Poszukiwania markerów prognostycznych w PBSz - doniesienia polskich naukowców

W zaprezentowanym na 22. konferencji EHA abstrakcie pokazano wyniki badania, w ramach którego przeprowadzono obszerną analizę występowania mutacji somatycznych w przewlekłej białaczce szpikowej (PBSz) oraz podjęto próbę wytypowania tych zmian, które mogłyby posłużyć w przyszłości jako markery prognostyczne lub markery odpowiedzi na inhibitory kinaz tyrozynowych (IKT).

···
10.07.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Prof. Iwona Hus: indolentne limfoproliferacje - badanie GALLIUM

Profesor Iwona Hus przedstawia wyniki randomizowanego badania III fazy GALLIUM, które porównywało immunochemioterapię połączoną z obinutuzumabem z immunochemioterapią z rituksymabem u chorych na chłoniaka grudkowego w leczeniu I linii.

···
5.07.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Tadeusz Robak: 22. Kongres EHA

22. Kongres Europejskiego Towarzystwa Hematologów w Madrycie. Prof. Tadeusz Robak podsumowuje sesje edukacyjne dotyczące szpiczaka plazmocytowego i przewlekłej białaczki limfocytowej oraz sesję plakatową. W drugiej części wystąpienia pan profesor opowiada o spotkaniach dotyczących wspólnych działań EHA i narodowych towarzystw naukowych w tym PTHiT.

···
4.07.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Wiesław Jędrzejczak: ostre białaczki u dzieci i CAR T

Prof. Wiesław Jedrzejczak z Warszawskiego Uniwesytetu Medycznego przedstawia najciekawsze doniesienia 22. Kongresu EHA w Madrycie.

···
4.07.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

dr Justyna Kozińska: wrodzone skazy krwotoczne

Dr Justyna Kozińska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przedstawia doniesienia dotyczące wrodzonych skaz krwotocznych na 22 Kongresie EHA w Madrycie.

···
3.07.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Relacje z Madrytu po 22. Kongresie EHA

W dniach 22-25 czerwca 2017 roku podczas 22 Kongresu EHA w Madrycie europejscy hematolodzy dyskutowali o przełomach w leczeniu chorób krwi jakie dokonały się w minionym roku. Konferencja ta na stałe wpisała się w kalendarz jednych z najważniejszych spotkań w dziedzinie hematologii nie tylko dla europejskiego środowiska lekarzy jak i również dla światowej hematologii. W kongresie wzięło udział ponad 10 000 uczestników z całego świata, zgłoszonych zostało ponad 2 tys. streszczeń z 75 krajów. W trakcie zjazdu odbyło ponad 200 sesji, w których uczestniczyło ponad 400 światowej klasy wykładowców. Podczas 4 dni kongresu w licznych sesjach i warsztatach zaprezentowano najnowsze wyniki badań jak również aktualne spojrzenie na praktykę kliniczną.

···
3.07.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Relacja z 22. Kongresu European Hematology Association dostępna na portalu hematoonkologia.pl

W dniach 22-25 czerwca 2017 roku podczas 22 Kongresu EHA w Madrycie europejscy hematolodzy dyskutowali o przełomach w leczeniu chorób krwi jakie dokonały się w minionym roku. Konferencja ta na stałe wpisała się w kalendarz jednych z najważniejszych spotkań w dziedzinie hematologii nie tylko dla europejskiego środowiska lekarzy jak i również dla światowej hematologii. W kongresie wzięło udział ponad 10 000 uczestników z całego świata, zgłoszonych zostało ponad 2 tys. streszczeń z 75 krajów. W trakcie zjazdu odbyło ponad 200 sesji, w których uczestniczyło ponad 400 światowej klasy wykładowców. Podczas 4 dni kongresu w licznych sesjach i warsztatach zaprezentowano najnowsze wyniki badań jak również aktualne spojrzenie na praktykę kliniczną.

···
30.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Joanna Góra-Tybor: immunologia MDS i zastosowanie immunoterapii

22. Kongres Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego, Madryt 2017: immunologia zespołów mielodysplastycznych i zastosowanie immunoterapii (immunosupresja).

···
30.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Krzysztof Jamroziak: pierwsza linia leczenia chorych na szpiczaka plazmocytowego i nowe leki w nawrocie choroby

22. Kongres Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego, Madryt 2017: doniesienia dotyczące szpiczaka plazmocytowego.

···
28.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Andrzej Jakubowiak: schemat KRD na 22. Kongresie EHA

Prof. Andrzej Jakubowiak z Univeristy of Chicago Medicine.

···
28.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Tomasz Szczepański: nowe terapie w ostrej białaczce limfoblastycznej

Doniesienia z 22. Kongresu EHA w Madrycie.

···
27.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Góra-Tybor: Nowe leki w ostrej białaczce szpikowej

Prof. Joanna Góra-Tybor przedstawia najważniejsze doniesienia przedstawiane podczas sesji poświęconej ostrym białaczkom szpikowym.

···
27.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Dr Stokłosa: strategie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę szpikową

Dr Tomasz Stokłosa podsumowuje najciekawsze doniesienia przedstawiane podczas sesji poświęconych przewlekłej białaczce szpikowej.

···
26.06.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Dr hab. Basak: Postęp w diagnostyce i leczeniu amyloidozy

Dr hab. Grzegorz Basak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
kodowanie: projekt: