European Hematology Association

20.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dziewięć dni do wysłania abstraktu na EHA24

Zaprezentuj swoją pracę i prześlij streszczenie przed 1 marca 2019 r. (23:59 CET). Pozostało tylko dziewięć dni na przesłanie streszczenia na Kongres EHA24 w Amsterdamie. Przedstaw swoją pracę międzynarodowej publiczności liczącej ponad 10 000 specjalistów hematologii z całego świata i tysiącom czytelników internetowych.

···
14.09.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Hematologia 2018 - Najnowsze doniesienia z konferencji EHA i aktualności z Polski – bezpłatna konferencja otwarta dla pacjentów

We wtorek 18 września w Warszawie odbędzie się konferencja: Hematologia 2018 - Najnowsze doniesienia z konferencji EHA i aktualności z Polski.Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązują zapisy a liczba miejsc jest ograniczona. Do udziału w konferencji zaproszeni są nie tylko lekarze ale także pacjenci.

···
24.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

23. Kongres EHA - zapraszamy na relacje w 2019 roku!

Już dziś zapraszamy na kolejną relację z kongresu EHA w 2019 roku.

···
23.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Zaucha: doniesienia na temat chłoniaka Hodgkina na 23. Kongresie EHA

Profesor Jan Maciej Zaucha (Gdański Uniwersytet Medyczny) z 23. Kongresu EHA w Sztokholmie podsumowuje najważniejsze informacje dotyczące chłoniaka Hodgkina.

···
9.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Profesor Krzysztof Jamroziak z 23. Kongresu EHA: coraz więcej uwagi poświęca się amyloidozie AL

Wśród licznych doniesień na uwagę zasługują te dotyczące obiecujących wyników daratumumabu w badaniu drugiej fazy AMYDARA prezentowanych przez profesora Arnauda Jaccarda (Szpital Uniwersytecki w Limoges, Francja) i amerykańskie doniesienie o pomocnej roli jaką mogą odgrywać badania koagulologiczne w przewidywaniu ciężkich krwawień w amyloidozie.

···
5.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jamroziak: doniesienia na temat CLL na 23. Kongresie EHA

Prof. Krzysztof Jamroziak: doniesienia na temat przewlekłej białaczki limfocytowej na 23. Kongresie EHA.

···
4.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wojciech Jurczak: leczenie chłoniaków na 23. Kongresie EHA w Sztokholmie

Profesor Wojciech Jurczak (Kraków): leczenie chłoniaków na 23. Kongresie EHA w Sztokholmie. Czy leczenie bez chemioterapii znajdzie miejsce w tych jednostkach chorobowych? 

···
3.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Joanna Góra-Tybor: "Late Breaking Abstract" 23. Kongresu EHA w Sztokholmie

Prof. Joanna Góra-Tybor: najciekawsze doniesienia 23. Kongresu EHA dotyczyły terapii ostrej białaczki szpikowej. Bardzo ciekawe doniesienia pojawiły się podczas sesji "Late Breaking Abstract" dotyczące nowego inhibitor FLT3 - quizartinibu.

···
2.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Sebastian Giebel: Jak co roku Kongres EHA obfituje w ważne doniesienia we wszystkich obszarach hematologii

W obszarze transplantacji komórek krwiotwórczych najważniejszymi były doniesienia o zastosowaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) i drugie doniesienie o wpływie na wyniki transplantacji wieku i typu dawcy oraz mutacji obecnych w komórkach użytych w przeszczepieniu.

···
27.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: doniesienia o przewlekłej białaczce limfocytowej na 23. Kongresie EHA

Profesor Iwona Hus podsumowuje sesję doniesień o przewlekłej białaczce limfocytowej podczas 23. Kongresu EHA.

···
26.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wiesław W. Jędrzejczak: 23. Kongres EHA to święto europejskiej hematologii

Czy Polska hematologia dogoni kraje starej Europy?

···
25.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tadeusz Robak: Postęp hematologii z perspektywy 25 lat zjazdów EHA

Prof. Tadeusz Robak mówi o postępie jaki się dokonał w nauce i terapii z perspektywy 25 lat Kongresów EHA oraz  o roli Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów i miejsca polskiej hematologii w Europie.

···
22.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wojciech Młynarski: główne trendy 23. Kongresu EHA

Prof. Wojciech Młynarski: 23. Kongres EHA stoi pod znakiem terapii celowanych, immunoterapii i monitorowania choroby resztkowej w celu oceny efektywności terapii.

···
21.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Agnieszka Wierzbowska: postępy i przełomy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej na 23. Kongresie EHA

Prof. Wierzbowska podsumowuje postępy i przełomy w leczeniu ostrej białaczki szpikowej jakie obserwujemy wraz z głębszym poznaniem biologii choroby.

···
20.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dr Rafał Machowicz: Rejestr HLH na 23. Kongresie EHA

Praca poświęcona pacjentom dorosłym z HLH została przyjęta do sesji doniesień ustnych na 23. Kongresie EHA w Sztokholmie.

···
19.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Rozmowa prof. Iwony Hus z dr Valentinem Goede: Aktualizacja badania CLL11

Prof. Hus rozmawia z dr Goede, który podczas tegorocznego kongresu EHA w Sztokholmie zaprezentował końcową analizę badania CLL11. Wyniki tego badania jednoznacznie pokazują wydłużenie przeżycia całkowitego chorych otrzymujących obinutuzumab w porównaniu do rytuksymabu w połączeniu z chlorambucylem.  Dr Goede podkreślił również znaczenie długiego czasu obserwacji, który pozwolił na ocenę późnej toksyczności i działań niepożądanych. Według dr Goede wyniki potwierdzają korzyść jaką odniosą pacjenci dzięki zastosowaniu obinutuzumabu.

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Krzysztof Giannopoulos: CAR T-Cells - dominujący temat 23. Kongresu EHA

Na pytanie czym są CAR T-cells i jakie mogą mieć zastosowanie w leczeniu chorób hematologicznych odpowiada prof. Krzysztof Giannopoulos (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli).

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Esther Oliva: leczenie zespołów mielodysplastycznych niskiego ryzyka (LR-MDS)

Prof. Esther Oliva w rozmowie z prof. Lidią Gil.

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tomasz Sacha: wyniki badań nad inhibitorami kinazy tyrozynowej

Prof. Sacha przedstawia postępy w stosowaniu inhibitorów kinazy tyrozynowej, leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej i poznaniu biologii choroby.

···
16.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Krzysztof Giannopoulos: pierwsza linia leczenia szpiczaka plazmocytowego

Prof. Krzysztof Giannopoulos mówi o wynikach badań leczenia pierwszoliniowego MM prezentowanych podczas 23. kongresu EHA w Sztokholmie.

···
kodowanie: projekt: