European Hematology Association

13.02.2017 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

1 marca mija termin przesyłania abtraktów na EHA, Madryt!

Pozostały jeszcze tylko 2 tygodnie aby przesłać abstrakty na Zjazd EHA w Madrycie.

PRZEŚLIJ ABSTRAKT

···
10.11.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

EHA-PTHiT Hematology Tutorial on Lymphoid Malignancies I 17-18.03.2017, Warsaw

Zapraszamy do udziału w Konferencji organizowanej wspólnie przez PTHiT i EHA.

···
14.09.2016 / prof. P. Rzepecki / EHA - Aktualności

Postępy w leczeniu niedokrwistości aplastycznej - EHA 2016

Niedokrwistość aplastyczna (ang. aplastic anaemia – AA) jest nabytą chorobą będącą następstwem reakcji autoimmunizacyjnej skierowanej przeciwko późniejszym stadiom rozwoju komórkowego niż komórki macierzyste. W ok. 70-80% przypadków nie stwierdza się przyczyny jej rozwoju, natomiast w pozostałych przypadkach wystąpienie choroby poprzedzone jest zakażeniem, najczęściej wirusowym, kontaktem z substancjami chemicznymi, toksycznymi lub lekami. Ocena zaawansowania klinicznego AA opiera się na zmniejszonej komórkowości szpiku kostnego oraz liczbie neutrofilów, płytek krwi (PLT) i retykulocytów we krwi obwodowej.

···
12.08.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Kurs mistrzowski EHA (EHA Bite Size Master Class)

Czy szukasz kursu online poszerzającego twoją wiedzę na określony temat? Czy jesteś zainteresowany uczeniem się w oparciu o przypadek chorego?

···
5.07.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Sesja dotycząca żylnej choroby zakrzepowo zatorowej | EHA 2016

Dr Justyna Kozińska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podsumowuje sesję, która odbyła się podczas tegorocznego kongresu EHA w Kopenhadze.

···
4.07.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Leczenie opornych i nawrotowych chłoniaków indolentnych B-komórkowych

Dr Anna Dąbrowska-Iwanicka podsumowuje sesję dotyczącą leczenia opornych i nawrotowych chłoniaków indolentnych B-komórkowych prezentowanych podczas zjazdu EHA 2016.

 

···
1.07.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Podsumowanie doniesień poświęconym zespołom mielodysplastycznym - EHA 2016

Dr Jarosław Piszcz podsumowuje sesję poświeconą zespołom mielodysplastycznym.

···
30.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

21 Zjazd EHA - duży potencjał polskiej hematologii

Prof. Tadeusz Robak podsumowuje udział polskich hematologów i naukowców podczas 21 zjazdu EHA.

···
28.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prof. Tomasz Sacha podsumowuje najciekawsze doniesienia z sesji poświęconych PBSz

Prof. Tomasz Sacha podsumowuje najciekawsze doniesienia z sesji poświęconych PBSz, które były przedstawiane podczas Zjazdu EHA w Kopenhadze.

···
27.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Podsumowanie doniesień z sesji dotyczących ostrej białaczki szpikowej - EHA 2016

Prof. Agnieszka Wierzbowska podsumowuje doniesienia dotyczące ostrej białaczki szpikowej podczas Zjazdu EHA

···
24.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Doniesienia z sesji poświęconych przewlekłej białaczce limfocytowej - EHA 2016

Prof. Dariusz Wołowiec podsumowuje doniesienia prezentowane podczas sesji poświęconych przewlekłej białaczce limfocytowej.

···
23.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Prezentacja ustna prof. Tomasza Sachy przedstawiająca wyniki raportu generyków imatynibu

Prof. Tomasz Sacha podczas prezentacji ustnej przedstawił wyniki raportu generyków imatynibu. Portal hematoonkologia.pl był odpowiedzialny za funkcjonowanie bazy.

 

···
22.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Leczenie chorych starszych z chłoniakami - EHA 2016

Prof. Jan M. Zaucha przedstawia podsumowanie doniesień z najciekawszej sesji podczas EHA 2016.

···
21.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Doniesienia z EHA 2016 - oporność chłoniaków na standardowe formy leczenia

Prof. Jan Walewski omówi doniesienia dotyczące oporności chłoniaków na standardowe formy leczenia.

···
20.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Innowacyjne technologie w przewlekłej białaczce limfocytowej - podsumowanie doniesień EHA 2016

Dr Marek Dudziński przedstawia podsumowanie sesji poświęconej innowacyjnym terapiom w PBL.

···
16.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Przyszłość leczenia szpiczaka plazmocytowego - doniesienia z EHA 2016

dr hab. Krzysztof Jamroziak podsumowuje sesję dotyczącą przysżłości leczenia szpiczaka plazmocytowego i choroby resztkowej.

···
16.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Presidential symposium / dr hab. Joanna Góra-Tybor / EHA 2016

dr hab. Joanna Góra-Tybor podsumowuje Presidential Symposium, które się odbyło podczas 21 Kongresu EHA w Kopenhadze.

···
15.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Najważniejsze doniesienia z EHA 2016 w Ostrej Białaczce Limfoblastycznej

Prof. Sebastian Giebel przedstawia najważniejsze doniesienia z EHA 2016 w Ostrej Bałaczce Limfoblastycznej.

···
15.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Podsumowanie sesji edukacyjnych w CLL na EHA 2016

Prof. Iwona Hus podsumowuje najważniejsze doniesienia przedstawiane podczas sesji edukacyjnej poświęconej Przewlekłej Białaczce Limfocytowej.

···
14.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Podsumowanie sesji edukacyjnych w CML na EHA 2016

Dr Tomasz Stokłosa podsumowuje sesje edukacyjne prezentujące najnowsze doniesienia w przewlekłej białaczce szpikowej.

···
11.06.2016 / hematoonkologia.pl / EHA - Aktualności

Podsumowanie Sesji Plakatowej / EHA 2016

Podsumowanie Sesji Plakatowej / EHA 2016 / EHA 2016

···
kodowanie: projekt: