European Hematology Association

18.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - dr hab. Tomasz Sacha

Prof. Tomasz Sacha dla portalu hematoonkologia.pl mówi o najciekawszych jego zdaniem doniesieniach dotyczących przewlekłej białaczki szpikowej podczas 24. kongresu EHA w Amsterdamie ...

···
18.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - dr hab. Dominik Dytfeld

Dr Dominik Dytfeld (Poznań) w wypowiedzi dla portalu hematoonkologia.pl relacjonuje najciekawsze doniesienia kongresu dotyczące szpiczaka plazmocytowego m.in. wyniki badań COLUMBA, CASSIOPEIA oraz doniesienia na temat zastosowania terapii komórkami CAR-T.

···
18.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - prof. Jan Maciej Zaucha

Prof. Jan Maciej Zaucha z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego omawia doniesienia 24. kongresu EHA dotyczące chłoniaka Hodgkina: aktualizacja wyników badania ECHELON-1, wyniki badania HD16 oraz najnowsze doniesienia dotyczące nowego przeciwciała w leczeniu DLBCL.

···
16.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - prof. Lidia Gil

Prof. Lidia Gil z Poznania omawia doniesieniach 24. kongresu EHA dotyczące poznania biologii zespołów mielodysplastycznych, co może pozwolić na stosowanie terapii dotychczas używanych w leczeniu ostrych białaczek, oraz przyszłości terapii hematoonkologicznych jaką są komórki CAR-T.

···
16.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - prof. Tadeusz Robak

Prof. Robak w swojej wypowiedzi udzielonej portalowi hematoonkologia.pl mówi o najnowszych doniesieniach 24. kongresu EHA dotyczących przewlekłej białaczki limfocytowej oraz rozwijaniu współpracy między EHA a PTHiT.

···
15.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - prof. Iwona Hus

Prof. Iwona Hus dla portalu hematoonkologia.pl mówi o najnowszych doniesieniach dotyczących przewlekłej białaczki limfocytowej podczas 24. kongresu EHA w Amsterdamie wyniki i aktualizacje toczących się badań oraz zastosowanie nowych technologii (CAR-T).

···
15.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Najciekawsze doniesienia 24. kongresu EHA - prof. Sebastian Giebel

Doniesienia 24. kongresu EHA - prof. Sebastian Giebel.

···
15.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

24. kongres EHA

Portal hematoonkologia.pl zaprasza do śledzenia relacji z 24. kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Hematologii (EHA)

···
20.02.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Dziewięć dni do wysłania abstraktu na EHA24

Zaprezentuj swoją pracę i prześlij streszczenie przed 1 marca 2019 r. (23:59 CET). Pozostało tylko dziewięć dni na przesłanie streszczenia na Kongres EHA24 w Amsterdamie. Przedstaw swoją pracę międzynarodowej publiczności liczącej ponad 10 000 specjalistów hematologii z całego świata i tysiącom czytelników internetowych.

···
14.09.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Hematologia 2018 - Najnowsze doniesienia z konferencji EHA i aktualności z Polski – bezpłatna konferencja otwarta dla pacjentów

We wtorek 18 września w Warszawie odbędzie się konferencja: Hematologia 2018 - Najnowsze doniesienia z konferencji EHA i aktualności z Polski.Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązują zapisy a liczba miejsc jest ograniczona. Do udziału w konferencji zaproszeni są nie tylko lekarze ale także pacjenci.

···
24.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

23. Kongres EHA - zapraszamy na relacje w 2019 roku!

Już dziś zapraszamy na kolejną relację z kongresu EHA w 2019 roku.

···
23.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Zaucha: doniesienia na temat chłoniaka Hodgkina na 23. Kongresie EHA

Profesor Jan Maciej Zaucha (Gdański Uniwersytet Medyczny) z 23. Kongresu EHA w Sztokholmie podsumowuje najważniejsze informacje dotyczące chłoniaka Hodgkina.

···
9.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Profesor Krzysztof Jamroziak z 23. Kongresu EHA: coraz więcej uwagi poświęca się amyloidozie AL

Wśród licznych doniesień na uwagę zasługują te dotyczące obiecujących wyników daratumumabu w badaniu drugiej fazy AMYDARA prezentowanych przez profesora Arnauda Jaccarda (Szpital Uniwersytecki w Limoges, Francja) i amerykańskie doniesienie o pomocnej roli jaką mogą odgrywać badania koagulologiczne w przewidywaniu ciężkich krwawień w amyloidozie.

···
5.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Jamroziak: doniesienia na temat CLL na 23. Kongresie EHA

Prof. Krzysztof Jamroziak: doniesienia na temat przewlekłej białaczki limfocytowej na 23. Kongresie EHA.

···
4.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wojciech Jurczak: leczenie chłoniaków na 23. Kongresie EHA w Sztokholmie

Profesor Wojciech Jurczak (Kraków): leczenie chłoniaków na 23. Kongresie EHA w Sztokholmie. Czy leczenie bez chemioterapii znajdzie miejsce w tych jednostkach chorobowych? 

···
3.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Joanna Góra-Tybor: "Late Breaking Abstract" 23. Kongresu EHA w Sztokholmie

Prof. Joanna Góra-Tybor: najciekawsze doniesienia 23. Kongresu EHA dotyczyły terapii ostrej białaczki szpikowej. Bardzo ciekawe doniesienia pojawiły się podczas sesji "Late Breaking Abstract" dotyczące nowego inhibitor FLT3 - quizartinibu.

···
2.07.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Sebastian Giebel: Jak co roku Kongres EHA obfituje w ważne doniesienia we wszystkich obszarach hematologii

W obszarze transplantacji komórek krwiotwórczych najważniejszymi były doniesienia o zastosowaniu mezenchymalnych komórek macierzystych w leczeniu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) i drugie doniesienie o wpływie na wyniki transplantacji wieku i typu dawcy oraz mutacji obecnych w komórkach użytych w przeszczepieniu.

···
27.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Iwona Hus: doniesienia o przewlekłej białaczce limfocytowej na 23. Kongresie EHA

Profesor Iwona Hus podsumowuje sesję doniesień o przewlekłej białaczce limfocytowej podczas 23. Kongresu EHA.

···
26.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Wiesław W. Jędrzejczak: 23. Kongres EHA to święto europejskiej hematologii

Czy Polska hematologia dogoni kraje starej Europy?

···
25.06.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Tadeusz Robak: Postęp hematologii z perspektywy 25 lat zjazdów EHA

Prof. Tadeusz Robak mówi o postępie jaki się dokonał w nauce i terapii z perspektywy 25 lat Kongresów EHA oraz  o roli Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów i miejsca polskiej hematologii w Europie.

···
kodowanie: projekt: