Edukacja

26.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Dr hab. Basak: Postęp w diagnostyce i leczeniu amyloidozy

Dr hab. Grzegorz Basak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

···
25.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Relacja z 22. Kongresu European Hematology Association dostępna na portalu hematoonkologia.pl

Relacja z sesji edukacyjnych i satelitarnych będzie dostępna dwa razy dziennie na portalu www.hematoonkologia.pl.

···
25.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Jurczak: czy czerwiec to miesiąc przełomów w leczeniu chłoniaków?

Prof. Wojciech Jurczak o najnowszych doniesieniach dotyczących leczenia chłoniaków.

···
25.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Młynarski: Leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej u chorych pediatrycznych

Prof. Wojciech Młynarski podsumowuje doniesienia przedstawiane podczas sesji poświęconym chorym pediatrycznym.

···
24.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Giebel: Leczenie chorych na chłoniaka Hodgkina z postacią zaawansowaną

Prof. Sebastian Giebel omawia wyniku dwóch prac dotyczących leczenia chorych na chłoniaka Hodgkina z postacią zaawansowaną.

···
24.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Wołowiec: Znaczenie wybranych czynników rokowniczych w przewlekłej białaczce limfocytowej

Prof. Dariusz Wołowiec omawia najważniejsze doniesienia przedstawiane podczas sesji poświęconej przewlekłej limfocytowej.

···
24.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Dwilewicz - Trojaczek: Innowacje w diagnostyce w zespołach mielodysplastycznych i ostrej białaczce szpikowej

Prof. Jadwiga Dwilewicz - Trojaczek podsumowuje najważniejsze doniesienia przedstawiane podczas sesji poświęconej zespołem mielodysplastycznym i ostrej białaczce szpikowej.

···
24.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Dr Szpila: Znaczenie oznaczania choroby resztkowej w szpiczaku plazmocytowym

Dr Tomasz Szpila omawia najważniejsze doniesienia przedstawiane na sesjach poświęconych szpiczakowi plazmocytowemu.

···
24.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Hellmann: Zakończenie leczenia inhibitorami jako oficjalna opcja terapeutyczna

Prof. Andrzej Hellmann omawia najważniejsze doniesienia przedstawiane na sesjach poświęconych przewlekłej białaczce szpikowej oraz innym mieloproliferacjom.

···
23.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Sacha: Mieloproliferacje - istotna rola badań morfologicznych

Prof. Tomasz Sacha omawia m.in. znaczenie badań morfologicznych w mieloproliferacjach oraz program odstawienia inhibitorów w przewlekłej białaczce szpikowej.

···
23.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Giannopoulos: dramatyczna sytuacja w PBL w Polsce

Prof. Krzysztof Giannopoulos opowiada o spotkaniu grupy ERIC oraz o trudnej sytuacji w PBL w Polsce w porównaniu do  europejskich standardów leczenia.

···
23.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Gil: Zjazd EHA szansą rozwoju dla młodych hematologów

Prof. Lidia Gil przedstawia możliwości edukacji młodych hematologów w trakcie Zjazdu EHA.

···
23.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Prof. Hus: Madryt stolicą światowej hematologii

Prof. Iwona Hus, przedstawiciel PTHiT przy EHA, zapowiada najważniejsze wydarzenie jakim jest 22 Zjazd EHA.

···
22.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Mechanizm działania wenetoklaksu

Poniższy film przedstawia mechanizm działania leku wenetoklaks.

···
19.06.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja

Wzrost kosztów opieki nad chorymi na PBL – wyniki symulacji w Stanach Zjednoczonych

Doustna terapia lekami hamującymi przekaźnictwa przez receptor B-komórkowy i antagonistami Bcl-2 stanowi ogromny postęp w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową (PBL). Jednak wysoki koszt tych terapii budzi obawy dotyczące ich dostępności i ekonomicznego wpływu na społeczeństwo.

···
14.06.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja

Wyższe wskaźniki odpowiedzi u chorych na anemię aplastyczną po dodaniu eltrombopagu

Nabyta niedokrwistość aplastyczna spowodowana jest zniszczeniem szpiku kostnego w wyniku zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego. Stosowanie immunosupresji jest skuteczne, prowadzi jednak do obniżenia liczby komórek macierzystych ograniczając ich efektywność.

···
8.06.2017 / MM / rynekaptek.pl / Edukacja

MZ w sprawie refundacji leku Ibrutynib

W połowie czerwca 2017 r., z uwagi na modyfikację wniosku refundacyjnego złożonego przez producenta leku Ibrutynib, AOTMiT przygotuje rekomendację ws. refundacji preparatu dla chorych z nawrotową lub oporną postacią przewlekłej białaczki limfocytowej – informuje MZ.

···
6.06.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

Mam wielki zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa w imieniu Komitetu Organizacyjnego, Komitetu Naukowego oraz własnym do udziału w VIII Zamojskim Spotkaniu Hematologicznym, które odbędzie się 20 października 2017 r. w Zamościu.

···
30.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Przedłużenie terminu zgłaszania prac na XXVII Zjazd PTHiT

Zachęcamy do nadsyłania streszczeń na sesje plakatowe XXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Najlepsze doniesienia będą też przedstawione ustnie.
Termin nadsyłania streszczeń do plakatu został przedłużony do 18 czerwca 2017 r.

···
29.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

Szczyt zachorowań na nowotwory krwi wśród dzieci przyda między 1 a 5 rokiem życia. 60 proc. rodziców chorych dzieci rezygnuje z pracy

Co czwarty chory z nowotworem krwi musi zrezygnować z pracy, a kolejne 28 proc. musi znacznie ją ograniczyć – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Fundacji DKMS. Blisko 60 proc. rodziców zaprzestało jakiejkolwiek aktywności zawodowej z powodu opieki nad chorym dzieckiem. Na olbrzymie koszty społeczne chorób nowotworowych zwracano uwagę podczas tegorocznego Światowego Dnia Walki z Nowotworami Krwi.

···
26.05.2017 / hematoonkologia.pl / Edukacja

28.05 „Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi” – przewlekła białaczka limfocytowa jednym z pilnych wyzwań dla systemu ochrony zdrowia

900 000 osób na świecie, 9 000 w Polsce – to roczne statystyki zachorowalności na nowotwory krwi[1]. Choć są one jedną z najrzadszych chorób nowotworowych, z uwagi na rosnącą grupę pacjentów, będą coraz bardziej istotnym problemem zdrowotnym dla systemu ochrony zdrowia, wymagającym koniecznych zmian w organizacji opieki nad chorymi. Obchodzony 28. maja po raz czwarty Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi to kolejna, doskonała okazja, by bliżej je poznać oraz dowiedzieć się, które z nich wymagają dziś największego wsparcia.

···
1 2 3 4 5 6 ... 29 starsze
kodowanie: projekt: