15.02.2017 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zaproszenie do badania dotyczącego komunikacji pacjentów z lekarzem podczas przekazywania niekorzystnej diagnozy

W imieniu zespołu badawczego Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu, dotyczącym doświadczeń i oczekiwań pacjentów w komunikacji z lekarzem podczas przekazywania niekorzystnej diagnozy.


Niekorzystna diagnoza rozumiana jest tu szeroko, jako rozpoznanie choroby, która związana jest z trwałymi lub stosunkowo trwałymi zmianami w organizmie, wymagającymi stałego lub długoterminowego leczenia, czy terapii ukierunkowanej na łagodzenie objawów czy walkę z bólem (np. cukrzyca, choroba wieńcowa, alergie, nowotwory itd.).

Badania jakie prowadzi ośrodek mają charakter naukowy i są, finansowane ze środków statutowych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Ich celem jest między innymi: analiza postaw lekarzy i pacjentów w zakresie realizacji standardów komunikacyjnych (norm prawnych i deontologicznych), określenie wpływu komunikacji medycznej na proces diagnostyczny czy stworzenie zaleceń ułatwiających właściwy przepływ informacji między lekarzami i pacjentami.

Ankieta składa się tylko z pytań zamkniętych. Jest szczegółowa, a  jej wypełnienie zajmuje  około 15 minut.

ikona Link zewnętrzny e-kwestionariusz


 

Zaproszenie do badania dotyczącego komunikacji pacjentów z lekarzem podczas przekazywania niekorzystnej diagnozy
kodowanie: projekt: