Leczenie wspomagające - aktualności

18.11.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Neutropenia u chorych na nowotwory złośliwe. Czynniki ryzyka i postępowanie

W październikowym wydaniu Medycyny Praktycznej – Onkologia umieszczone zostało tłumaczenie artykułu opublikowanego w Cancer World, który omawia zasady postępowania w przypadkach neutropenii i gorączki neutropenicznej.

···
3.11.2010 / dr J. Mańko / Edukacja - leczenie wspomagające

Zastosowanie czynników wzrostowych dla granulocytów w chorobach układu krwiotwórczego

Neutropenia, czyli obniżenie liczby granulocytów < 2,0 G/l, jest jednym z najczęstszych powikłań hematologicznych wśród pacjentów poddanych chemioterapii (25-40% chorych). Stopnie neutropenii wg międzynarodowej skali toksyczności CTC (Common Toxicity Criteria) przedstawiono w tabeli 1.

···
13.09.2010 / hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Wykład dr Leszka Borkowskiego „ZARZIO - reprezentant nowej klasy leków bionastępczych”

Zapraszamy do zapoznania się z wykładem dr Borkowskiego „ZARZIO -reprezentant nowej klasy leków bionastępczych” zaprezentowanym podczas sesji satelitarnej firmy Sandoz podczas XIII kongresu Naukowo-Edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

 

ikona Prezentacja PowerPoint ZARZIO -reprezentant nowej klasy leków bionastępczych

···
kodowanie: projekt: