Leczenie wspomagające - aktualności

2.07.2014 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Będziemy więcej dopłacać do leków wspomagających chemioterapię

Środowisko pacjentów onkologicznych z zaniepokojeniem przyjęło opublikowany projekt listy leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 lipca br. Zgodnie z propozycją MZ znaczącemu zwiększeniu ulegną od tego dnia dopłaty pacjentów za nowoczesne, długodziałające leki wspomagające stosowane po chemioterapii.

···
30.06.2014 / prof. J. Kowalczyk / Aktualności

Zakażenia grzybicze – od profilaktyki do leczenia

W czasie VII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Olsztyn, 28 – 31. 05. 2014 jedna z sesji zatytułowana była „Zakażenia grzybicze – od profilaktyki do leczenia, strategie terapeutyczne”. W sesji tej przedstawiono 3 doniesienia obrazujące postępy w leczeniu zakażeń grzybiczych u dzieci z nowotworami i po transplantacjach komórek krwiotwórczych oraz aktualne strategie terapeutyczne.

···
4.06.2014 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Kombinacja piperacyliny/tazobaktamu z tigecykliną u pacjentów hematologicznych wysokiego ryzyka z gorączką neutropeniczną

Pacjenci hematologiczni z granulocytopenią związaną ze stosowanym leczeniem mielosupresyjnym, stanowią grupę zwiększonego ryzyka rozwoju ciężkich infekcji, często zagrażających życiu, szczególnie gdy stosowana antybiotykoterapia empiryczna jest nieskuteczna.

···
22.05.2014 / LJ/Rynek Zdrowia / Aktualności

Granica między lekami chemicznymi i biologicznymi jest coraz bardziej płynna

Prof. Paweł Grieb, który z ramienia Polski brał udział w pracach Europejskiej Agencji Leków (EMA) nad regulacjami dotyczącymi leków biologicznych biopodobnych, rozwiewa kilka mitów, którymi obrosły te leki.

···
7.05.2014 / MSD Polska Sp. z o.o. / Aktualności

Informacja o refundacji produktu leczniczego Noxafil

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązujące od 1 maja 2014 r. obejmuje refundacją produkt leczniczy Noxafil (pozakonazol)1:

···
6.05.2014 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Zaproszenie na sesję firmową Sandoz, 19 Kongres EHA, Mediolan

Sesja Biosimilars in Hematology: Increasing Choice, Expanding Access

An educational ‘Update-in-Hematology’ symposium at the 19th Congress of the European Hematology Association (EHA)
18.00–20.00, Wednesday, 11 June 2014
Amber Room 3/4, MiCO (Milano Congressi), Milan, Italy

···
5.05.2014 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Diagnostyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych – rekomendacje ECIL

W ostatnich latach, wraz z postępem w leczeniu nowotworowych chorób układu krwiotwórczego, wzrasta znacząco liczba przypadków inwazyjnej choroby grzybiczej (IFD-invasive fungal disease). Obraz kliniczny IFD jest mało charakterystyczny, zaś diagnostyka trudna i wielokierunkowa, ponadto często zbyt opóźniona, co przyczynia się do zwiększenia śmiertelności w tej grupie chorych.

···
23.04.2014 / dr A. Czyż / Edukacja - leczenie wspomagające

Europejskie wytyczne ECIL-4 (2011) dotyczące profilaktyki i leczenia grypy u chorych poddanych transplantacji komórek krwiotwórczych lub leczonych z powodu ostrej białaczki

Pandemia grypy, która miała miejsce w 2009 roku wywołała wzrost wewnątrzszpitalnych zakażeń wirusem grypy podtypu A/H1N1 w oddziałach hematologicznych i transplantacyjnych na całym świecie.

···
18.04.2014 / prof. W. Balwierz / Aktualności

Wiosenna Szkoła Zakażeń - Sesja hematologiczna już dostępna

Tegoroczna Wiosenna Szkoła Zakażeń, będąca VIII konferencją o charakterze naukowych warsztatów poświęconych inwazyjnym zakażeniom grzybiczym (IZG), odbyła się w dniach 14-15 marca 2014 w Warszawie.

···
26.03.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Profilaktyka przeciwgrzybicza jest zalecana u chorych na MDS i OBSz leczonych azacytydyną w terapii ratunkowej

Nawracające infekcje są przyczyną śmierci chorych na zespoły mielodysplastyczne (ang. myelodysplastic syndrome, MDS) i ostrą białaczkę szpikową (OBSz) przechodzących intensywną chemioterapię (idarubicyna w połączeniu z cytarabiną).

···
25.03.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Dożylny czy podskórny G-CSF w leczeniu neutropenii ?

Istniało przekonanie, że dożylne (ang. intravenous, IV) podawanie czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów(ang.granulocyte colony-stimulating factor, G-CSF) chorym na nowotwory hematologiczne otrzymującym chemioterapię jest wygodniejsze i może być bezpieczne niż aplikacja podskórna.

···
18.03.2014 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Diagnostyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych -rekomendacje grupy ECIL

Częstość występowania inwazyjnych układowych zakażeń grzybiczych (IFD - invasive fungal diseases) w ostatnich latach stale rośnie, zwłaszcza u chorych z chorobami hematologicznymi.

···
17.03.2014 / IB/Rynek Zdrowia / Aktualności

Zakażenia grzybicze w hematoonkologii: warto postawić na profilaktykę

Zakażenia grzybicze są poważnym problemem w przypadku pacjentów pozbawionych odporności, m. in. w hematoonkologii. W profilaktyce grzybic można sięgnąć po skuteczne leki, ale dostęp do nich nadal pozostaje ograniczony - mówili w piątek (14 marca) specjaliści podczas spotkania w Warszawie.

···
7.02.2014 / dr hab. L. Gil / Edukacja - leczenie wspomagające

Antybiotykoterapia celowana w terapii zakażeń bakteriami opornymi u chorych na ostre białaczki oraz leczonych z zastosowaniem transplantacji komórek krwiotwórczych – zalecenia ECIL-4

Zakażenia bakteryjne należą do najpoważniejszych powikłań u chorych leczonych z powodu nowotworów hematologicznych, zwłaszcza poddawanych transplantacji komórek krwiotwórczych (HSCT; hematopoietic stem cell transplantation) lub intensywnej chemioterapii.

···
23.01.2014 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Leczenie wspomagające na Konferencji ASH 2013

Doniesienia z konferencji ASH 2013 dotyczące leczenia wspomagajacego w chorobach hematologicznych

···
19.12.2013 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

G-CSF podany dożylnie vs podskórnie - randomizowane badanie porównujące skuteczność leczenia

Filgrastym jest rekombinowanym, ludzkim czynnikiem wzrostu kolonii granulocytarnej (G-CSF) stymulującym proliferację i różnicowanie szpikowych komórek progenitorowych. G-CSF skraca czas trwania neutropenii, zmniejsza częstość występowania i łagodzi przebieg infekcji oraz umożliwia stosowanie pełnych dawek cytostatyków w wyznaczonych odstępach czasu.

···
7.11.2013 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Wpływ czasu trwania profilaktyki antywirusowej na częstość reaktywacji VZV u chorych po auto-PBSCT

Reaktywacja wirusa ospy wietrznej/półpaśca (varicella zoster virus- VZV) jest  częstym powikłaniem występującym u chorych po przebytym autoprzeszczepie szpiku kostnego.

···
7.10.2013 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Tygecyklina-zastosowanie w gorączce neutropenicznej u pacjentów z chorobami hematologicznymi-analiza retrospektywna

Tygecyklina (TGC), pochodna tetracyklinowa, jest  pierwszym antybiotykiem z nowej grupy antybiotyków glicylocyklinowych o szerokim spektrum działania obejmującym również szczepy lekooporne.

···
27.08.2013 / dr M. Morawska / Aktualności Polskiej Grupy Szpiczakowej

Leczenie przeciwbólowe w szpiczaku plazmocytowym – rekomendacje British Committee for Standards in Haematology (BCSH)

Ból jest jednym z najczęstszych  objawów występujących w przebiegu szpiczaka plazmocytowego (MM-multiple myeloma). Wyjściowo występuje u około 67 % pacjentów, z czego u znacznego odsetka objawy pojawiają się już kilka miesięcy przed postawieniem rozpoznania szpiczaka. Ból pojawia się  w wyniku destrukcji tkanki kostnej  przez patologiczne masy tkankowe,  zaś w trakcie leczenia często jest wynikiem polineuropatii w przebiegu  terapii talidomidem lub bortezomibem.

···
3.07.2013 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Naloxegol –nowy lek w leczeniu zaparć wywołanych opioidami

W grupie chorych przyjmujących opioidy ok 60% pacjentów doświadcza zaparć wywołanych ich stosowaniem (OIC-opioid induced constipation), co bywa częstą przyczyna redukcji dawki leków przeciwbólowych lub zaniechania ich przyjmowania jak również znacznie zmniejsza jakość życia tych chorych.

···
kodowanie: projekt: