3.11.2011 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Wpływ G-CSF na czynność skurczową serca u pacjentów onkologicznych

Kardiotoksyczność i niewydolność serca jest jednym z poważniejszych działań niepożądanych wielu chemioterapeutyków stosowanych u pacjentów onkologicznych. Doświadczenia na modelach zwierzęcych sugerują kardioprotekcyjne działanie czynnika wzrostu G-CSF w kardiomiopatii indukowanej działaniem doksorubicyny, jednak brak jest doniesień potwierdzających te dane w  badaniach klinicznych u ludzi.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: