4.01.2016 / dr M. Morawska / Aktualności

Wyniki badania Z-MARK - prospektywna ocena długotrwałej terapii kwasem zoledronowym chorych z MM w oparciu o nowe markery metabolizmu kostnego

U około 80% chorych ze szpiczakiem plazmocytowym w momencie rozpoznania choroby stwierdzane są zmiany kostne oraz powikłania w obrębie układu ruchu wynikające z osteolizy kostnej.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: