19.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Przegląd systematyczny skuteczności i bezpieczeństwa G-CSF o długotrwałym działaniu w profilaktyce neutropenii

Pegfilgrastym został dopuszczony do obrotu ponad dziesięć lat temu. W tym czasie opracowane zostały inne czynniki stymulujące tworzenie kolonii granulocytów (ang. granulocyte colony stimulating factor, G-CSF) o długotrwałym działaniu.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: