19.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Przegląd systematyczny skuteczności i bezpieczeństwa G-CSF o długotrwałym działaniu w profilaktyce neutropenii

Pegfilgrastym został dopuszczony do obrotu ponad dziesięć lat temu. W tym czasie opracowane zostały inne czynniki stymulujące tworzenie kolonii granulocytów (ang. granulocyte colony stimulating factor, G-CSF) o długotrwałym działaniu.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: