12.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Kliniczne doświadczenia po dopuszczeniu do obrotu Zarzio® w Europie

Leki biopodobne są lekami zbliżonymi, ale nie identycznymi, do istniejących biologicznych terapeutyków, których ochrona patentowa wygasła. Pomimo rygorystycznego procesu dopuszczania leków biopodobnych do obrotu, pojawiają się obawy dotyczące ich skuteczności i bezpieczeństwa w praktyce klinicznej.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: