12.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Kliniczne doświadczenia po dopuszczeniu do obrotu Zarzio® w Europie

Leki biopodobne są lekami zbliżonymi, ale nie identycznymi, do istniejących biologicznych terapeutyków, których ochrona patentowa wygasła. Pomimo rygorystycznego procesu dopuszczania leków biopodobnych do obrotu, pojawiają się obawy dotyczące ich skuteczności i bezpieczeństwa w praktyce klinicznej.

Przepraszamy, wybrany artykuł jest dostępny dla zalogowanych użytkowników.
kodowanie: projekt: