6.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Potencjalne oszczędności wynikające z zastąpienia oryginalnych G-CSF lekami biopodobnymi – analiza symulacyjna

W czasopiśmie Clinical Therapeutics opublikowana została symulacja oszczędności kosztów wynikających z rezygnacji z oryginalnego czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (ang. granulocyte colony stimulating factor, G-CSF), filgrastymu i pegfilgrastymu, na rzecz leków biopodobnych oraz potencjalnych korzyści z przesunięcia zaoszczędzonych środków, które mogłyby umożliwić dostęp większej liczbie chorych do terapii przeciwnowotworowej.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: