6.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Potencjalne oszczędności wynikające z zastąpienia oryginalnych G-CSF lekami biopodobnymi – analiza symulacyjna

W czasopiśmie Clinical Therapeutics opublikowana została symulacja oszczędności kosztów wynikających z rezygnacji z oryginalnego czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (ang. granulocyte colony stimulating factor, G-CSF), filgrastymu i pegfilgrastymu, na rzecz leków biopodobnych oraz potencjalnych korzyści z przesunięcia zaoszczędzonych środków, które mogłyby umożliwić dostęp większej liczbie chorych do terapii przeciwnowotworowej.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: