2.09.2014 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Akupunktura w PN wywołanej bortezomibem i talidomidem

Akupunktura ma udowodnione działanie przeciwbólowe poprzez integrację licznych procesów na odmiennych poziomach układu nerwowego.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: