31.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Bezpieczeństwo stosowania kwasu zoledronowego u chorych na szpiczaka plazmocytowego

Bisfosfoniany rekomendowane są w leczeniu zmian osteolitycznych u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP). W badaniu Medical Research Council Myeloma IX Study sprawdzona została skuteczność i bezpieczeństwo terapii bisfosfonianami po długoterminowej obserwacji.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: