Leczenie wspomagające - aktualności

8.05.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. Lidia Gil na temat dylematów w leczeniu pacjentów z inwazyjną chorobą grzybiczą - zaproszenie na wykład on-line

Zapraszamy na wykład "Dylematy w leczeniu pacjentów z inwazyjną chorobą grzybiczą", który przedstawi prof. Lidia Gil z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

···
3.03.2016 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Skuteczność i bezpieczeństwo olanzapiny w profilaktyce CINV (nudności i wymiotów po chemioterapii) - przegląd badań fazy 1 i 2

Olanzapina jest lekiem antypsychotycznym działającym jako antagonista receptorów serotoninergicznych, dopaminergicznych, alpha-1 adrenergicznych, histaminowych oraz muskarynowych.

···
4.01.2016 / dr M. Morawska / Aktualności

Wyniki badania Z-MARK - prospektywna ocena długotrwałej terapii kwasem zoledronowym chorych z MM w oparciu o nowe markery metabolizmu kostnego

U około 80% chorych ze szpiczakiem plazmocytowym w momencie rozpoznania choroby stwierdzane są zmiany kostne oraz powikłania w obrębie układu ruchu wynikające z osteolizy kostnej.

···
15.09.2015 / hematoonkologia.pl / Aktualności

IV Międzynarodowa Konferencja “Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych 2015”
Relacje cyfrowe już dostępne

Zapraszamy do obejrzenia relacji z IV Międzynarodowej Konferencji "Kompleksowa terapia dyskrazji plazmocytowych 2015", która odbyła się 4 września w Krakowie.

···
16.07.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Środowiskowe czynniki ryzyka infekcji grzybiczych u chorych na ostre białaczki szpikowe

Prawidłowe określenie poziomu ryzyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy strategii postępowania prewencyjnego i leczenia.

···
15.06.2015 / dr M. Morawska / Aktualności

Doksepina w płynie do płukania jamy ustnej vs placebo w leczeniu silnego bólu w przebiegu mucositis u pacjentów po radio/chemioterapii głowy i szyi – randomizowane badanie III fazy (NCCTG-N09C6)

Zapalenie jamy ustnej - mucositis jest częstym powikłaniem leczenia w przebiegu radio/chemioterapii u pacjentów z chorobą nowotworową. Pomimo wielu przebadanych substancji dotychczas potwierdzono skuteczność tylko 2, w porównaniu do placebo: hydrochlorku benzydaminy oraz paliferminy (recombinant human keratinocyte growth factor).

···
13.05.2015 / Ewa Biernacka/hematoonkologia.pl / Aktualności

Darbepoetyna alfa i epoetyna alfa objęte refundacją

Decyzją Ministra Zdrowia od dnia 01.05.2015 czynniki stymulujące erytropoezę: darbepoetyna alfa i epoetyna alfa zostały objęte refundacją w ramach katalogu chemioterapii we wskazaniach zespoły mielodysplastyczne (D46) niskiego lub pośredniego-1 ryzyka wg IPSS – bez del(5q) – u pacjentów z objawową niedokrwistością.

···
13.04.2015 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Pole magnetyczne o niskiej częstotliwości w leczeniu polineuropatii wywołanej chemioterapią

Polineuropatia wywołana chemioterapią (CIPN-cytostatic induced polyneuropathy) jest częstym i poważnym powikłaniem wystepujacym u pacjentów z choroba nowotworowa, otrzymujacych leczenie cytostatyczne.

···
19.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Przegląd systematyczny skuteczności i bezpieczeństwa G-CSF o długotrwałym działaniu w profilaktyce neutropenii

Pegfilgrastym został dopuszczony do obrotu ponad dziesięć lat temu. W tym czasie opracowane zostały inne czynniki stymulujące tworzenie kolonii granulocytów (ang. granulocyte colony stimulating factor, G-CSF) o długotrwałym działaniu.

···
12.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Kliniczne doświadczenia po dopuszczeniu do obrotu Zarzio® w Europie

Leki biopodobne są lekami zbliżonymi, ale nie identycznymi, do istniejących biologicznych terapeutyków, których ochrona patentowa wygasła. Pomimo rygorystycznego procesu dopuszczania leków biopodobnych do obrotu, pojawiają się obawy dotyczące ich skuteczności i bezpieczeństwa w praktyce klinicznej.

···
6.03.2015 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Potencjalne oszczędności wynikające z zastąpienia oryginalnych G-CSF lekami biopodobnymi – analiza symulacyjna

W czasopiśmie Clinical Therapeutics opublikowana została symulacja oszczędności kosztów wynikających z rezygnacji z oryginalnego czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów (ang. granulocyte colony stimulating factor, G-CSF), filgrastymu i pegfilgrastymu, na rzecz leków biopodobnych oraz potencjalnych korzyści z przesunięcia zaoszczędzonych środków, które mogłyby umożliwić dostęp większej liczbie chorych do terapii przeciwnowotworowej.

···
18.02.2015 / dr M. Morawska / Aktualności

NEPA (netupitant+palonosetron) w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów po chemioterapii

Zapobieganie nudnościom i wymiotom wywołanym chemioterapią (CINV) stanowi ważny element leczenia, wpływajacy na jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową. Stopień emetogeności leków, powtarzające się cykle chemioterapii oraz czynniki ryzyka zależne od chorego maja istotny wpływ na wystepowanie CINV.

···
28.12.2014 / dr M. Morawska / Aktualności

Polaprezinc - nowy sposób na zapobieganie mucositis u pacjentów po HSCT

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (mucositis) jest jednym z częściej występujących powikłań po stosowaniu radioterapii w przebiegu nowotworów okolicy głowy i szyi jak również wysokodawkowej chemioterapii i radioterapii u pacjentów hematologicznych po przeszczepie szpiku (HSCT).

···
8.12.2014 / prof. I. Hus / Aktualności

Onkologia w przyszłości – nadzieje na skuteczniejsze leczenie, ale……

Dr Paul Cornes jest lekarzem onkologiem, pracującym w Bristol Oncology Center w Wielkiej Brytanii i specjalistą od oceny ekonomicznej leczenia przeciwnowotworowego.

···
12.11.2014 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Kserostomia- obraz kliniczny, patogeneza i leczenie

Suchość w jamie ustnej to częsta dolegliwość spotykana wśród pacjentów onkologicznych. Z początku niegroźne symptomy mogą przyczynić się do powstania przewlekłych stanów zapalnych, kandydoz, ostrej próchnicy, oraz problemów w mowie.

···
7.10.2014 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Leczenie przeciwbólowe w szpiczaku plazmocytowym - wywiad z dr Martą Morawską

Dr Marta Morawska z Kliniki Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

···
2.09.2014 / dr M. Morawska / Edukacja - leczenie wspomagające

Akupunktura w PN wywołanej bortezomibem i talidomidem

Akupunktura ma udowodnione działanie przeciwbólowe poprzez integrację licznych procesów na odmiennych poziomach układu nerwowego.

···
1.09.2014 / hematoonkologia.pl / Edukacja - leczenie wspomagające

Rozszerzenie refundacji dla Noxafilu- nowe wskazania refundacyjne od 1 września 2014

Od dnia 01.09.2014 produkt leczniczy Noxafil (pozakonazol) jest objęty refundacją w nowych wskazaniach

···
31.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Bezpieczeństwo stosowania kwasu zoledronowego u chorych na szpiczaka plazmocytowego

Bisfosfoniany rekomendowane są w leczeniu zmian osteolitycznych u chorych na szpiczaka plazmocytowego (SzP). W badaniu Medical Research Council Myeloma IX Study sprawdzona została skuteczność i bezpieczeństwo terapii bisfosfonianami po długoterminowej obserwacji.

···
10.07.2014 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Inwazyjne zakażenia grzybicze w terapii indukującej OBSz

Leczenie i długoterminowe przeżycie chorych na ostrą białaczkę szpikową (OBSz) pozostaje wyzwaniem.

···
kodowanie: projekt: