17.05.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Skuteczność i bezpieczeństwo blokady CD47 w DLBCL i FL

Przeciwciało Hu5F9-G4 (tzw. 5F9) jest inhibitorem immunologicznego punktu kontrolnego blokującym CD47 – cząsteczkę zapewniającą sygnał dla makrofagów i innych komórek fagocytujących nowotworowe limfocyty. Przeciwciało 5F9 wykazuje działanie synergistyczne z rytuksymabem, eliminując komórki chłoniaka niehodgkinowskiego (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL) z komórek B przez wzmocnienie komórkowej fagocytozy zależnej od makrofagów.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: