12.05.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Jak leczyć chorych na NHL ze współistniejącą infekcją HCV?

Przewlekła infekcja wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) wiąże się ze wzrostem ryzyka rozwoju chłoniaków niehodgkinowskich (ang. non-Hodgkin lymphoma, NHL). W indolentnych NHL, po eradykacji HCV za pomocą terapii przeciwwirusowej, zgłaszana była regresja chłoniaka, co przemawia za udziałem wirusa w patogenezie tych limfoproliferacji.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: