8.01.2019 / dr E. Paszkiewicz-Kozik / Aktualności

Zastosowanie brentuksymabu vedotin u chorych na nawrotowego chłoniaka Hodgkina niekwalifikujących się do chemioterapii wielolekowej i autotransplantacji komórek macierzystych krwi obwodowej – omówienie wyników wieloośrodkowego badania IV fazy

Brentuksymab vedotin (BV) jest przeciwciałem antyCD30 skoniugowanym z auristatyną E, lekiem powodującym niszczenie rusztowania mikrotubuli  w jądrze komórkowym. FDA (US Food and Drug Administration) oraz EMEA (Europejska Agencja leków) dopuściły BV do stosowania u dorosłych chorych na nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka Hodgkina (HL) po autotransplantacji komórek macierzystych krwi obwodowej (ASCT) lub po co najmniej dwóch wcześniejszych terapiach, w przypadku, gdy ASCT lub wielolekowa chemioterapia nie stanowi opcji leczenia [pełna lista rejestracyjna: 1,2].

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: