20.10.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Czy druga cząsteczka Selvity powtórzy sukces cząsteczki SEL24?

Drugi projekt firmy Selvita wkracza w fazę badań klinicznych. Czy badania nad SEL120 powtórzą sukces cząsteczki SEL24?

W ramach projektu SEL120 prowadzone są badania nad opracowaniem inhibitorów kinazy CDK8.  Kinaza CDK8 - wchodząca w skład kompleksu mediatora uznanego za kluczowy element regulujący transkrypcję zależną od polimerazy RNA II - została uznana za dobry cel farmakologiczny na podstawie badań wykazujących jej istotną rolę w procesie nwotworzenia.

Badania na modelach zwierzęcych wykazały wysoką skuteczność terapeutyczną cząsteczki SEL  w ostrej białaczce szpikowej, chłoniaku z komórek płaszcza,  raku jelita grubego, raku piersi oraz w przypadku guzów Wilmasa.  na podstawie badań stwierdzono, że cząsteczka SEL 120 może znaleźć zastosowanie w w leczeniu nowotworów charakteryzujących się deregulacją transkrypcji. Zaobserwowano również wzrost liczby komórek NK oraz limfocytów NKT in vivo - stanowi to podstawę do dalszych badań nad cząsteczką w terapii immunoonkologicznej.

Projekt SEL120 wkracza w fazę badań klinicznych - Selvita podpisała umowę ze spółką Icon Clinical Research z Irlandii na przeprowadzenie I fazy badań.

Tymczasem  cząsteczka SEL24 znajduje się w I/II fazie badań klinicznych w opornej postaci ostrej białaczki szpikowej (AML), prowadzonych przez Berlin-Chemie Menarini, spółkę włoskiej Grupy Menarini. Umowa licencyjna na przeprowadzenie badań została podpisana w marcu 2018 roku.

Czy druga cząsteczka Selvity powtórzy sukces cząsteczki SEL24?
kodowanie: projekt: