5.09.2018 / hematoonkologia.pl / Aktualności

YESCARTA® (AXICABTAGENE CILOLEUCEL) - nowe możliwości terapeutyczne w leczeniu dorosłych pacjentów z dwoma typami agresywnych chłoniaków nieziarniczych

YESCARTA® - został zarejestrowany w europie do leczenia nawrotowego lub opornego na leczenie DLBCL i PMBCL po niepowodzeniu dwóch lub więcej schematów leczenia systemowego.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: