9.07.2018 / dr B.Puła / Aktualności

Leczenie skojarzone ibrutynibem oraz wenetoklaksem jako obiecująca opcja terapeutyczna nawrotowych i opornych przypadków chłoniaka z komórek płaszcza

Chłoniak z komórek płaszcza (MCL, mantle cell lymphoma) charakteryzuje się w większości przypadków dobrymi odpowiedziami na immunochemioterapię i wysokim odsetkiem uzyskiwanych całkowitych remisji (CR) w pierwszej linii leczenia.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: