21.03.2017 / mk / hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Ryzyko nawrotu DLBCL ograniczonych postaci choroby

Użyteczność terapii multimodalnej chorych na chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL) została udowodniona w badaniu Southwest Oncology Group (SWOG) S8736, w którym 3 cykle CHOP (cyklofosfamid, doksorubicyna, winkrystyna i prednizon) oraz radioterapia (CHOP3RT) dały poprawę 5-letniego czasu wolnego od progresji (ang. progression-free survival, PFS) oraz całkowitego przeżycia (ang. overall survival, OS) w porównaniu do 8 cykli CHOP (CHOP8).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: