16.03.2017 / mk/hematoonkologia.pl / Edukacja - chłoniaki

Ofatumumab vs. rytuksymab w terapii nawrotowego/opornego DLBCL

W czasopiśmie Journal of Clinical Oncology znalazło się porównanie skuteczności ofatumumabu (O) do rytuksymabu (R) w połączeniu z cisplatyną, cytarabiną i deksametazonem (DHAP) w terapii ratunkowej, po której przeprowadzone zostało autologiczne przeszczepienie macierzystych komórek krwiotwórczych (ang. autologous hematopoietic stem cell transplant, autoHSCT) chorym na nawrotowego lub opornego chłoniaka rozlanego z dużych komórek B (ang. diffuse large B cell lymphoma, DLBCL).

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

kodowanie: projekt: