Baza generyków

Od 01.07.2014 r. w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej stosowane są generyki Imatynibu. Wobec faktu, że w każdym z Ośrodków są one wydawane na innych zasadach, a moment przestawienia większości chorych na leki generyczne zbliża się nieuchronnie, wydaje się, że zebranie danych na temat ich skuteczności nabiera szczególnego znaczenia. Przygotowana wspólnie z prof. Giannopoulosem i Zespołem Portalu Hematoonkologia.pl „Baza generyków” jest gotowa do użycia. Jeżeli jest Pan/Pani Doktor zainteresowany udziałem w tym projekcie, proszę o kontakt: info@hematoonkologia.pl.

Z poważaniem
Tomasz Sacha

kodowanie: projekt: