Ośrodki badawcze

Katedra i Klinika Hematologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Szamarzewskiego 84
60-569 Poznań
e-mail: hematologia@sk1.am.poznan.pl

O ośrodku

Klinika zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób hematologicznych u dorosłych: niedokrwistości hemolitycznej i aplastycznej, skazy krwotocznej, ostrych białaczek, nowotworów mieloproliferacyjnych, chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych, szpiczaka mnogiego, zespołów mielodysplastycznych. Prowadzi również przeszczepianie komórek hematopoetycznych, autologicznych i allogenicznych od dawców rodzinnych i niespokrewnionych.

W ramach Kliniki funkcjonuje także Poradnia Hematologiczna, Poradnia dla Chorych po Przeszczepieniu Szpiku oraz Laboratorium Hematologiczne.

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie 3 Fazy porównujące Daratumumab, Lenalidomid, Deksametazon (DRd) z Lenalidomidem i Deksametazonem (Rd) u chorych nawrotowych lub z opornym szpiczakiem plazmocytowym

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie 3 fazy porównujące Daratumumab, Bortezomib i Deksametazon (DVd) z Bortezominem i Deksametazonem (Vd) u chorych z nawrotowym lub opornym szpiczakiem plazmocytowym PLAZMOCYTOWYM

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Badanie 3 fazy wieloośrodkowe randomizowane, open-label porównujące skuteczność i bezpieczeństwo Pomalidomidu, Bortezomibu i low-dose Deksametazonu z low-dose Deksametazonem u chorych z nawrotowym lub opornym szpiczakiem plazmocytowym

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Randomizowane,open-label, badanie 3 fazy u chorych z nawrotowym i opornym szpiczakiem plazmocytowym otrzymujących Karfilzomib w połączeniu z Deksametazonem porównujące dawkowanie Karfilzomibu raz w tydoniu versus dwa razy w tygodniu

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: nie

Rodzaj badania:

Open-label, randomizowane badanie 2 fazy nad Pomalidomidem/Deksametazonem lub bez Elotuzumabu w opornym i nawrotowym szpiczaku plazmocytowym

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 2
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie 3 fazy rendomizowane nad Karfilzomibem, Lenalidomidem z Deksametazonem kontra Lenalidomidem w monoterapii po przeszczepieniu szpiku w szpiczaku mnogim

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak