Ośrodki badawcze

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny im. Ks. B. Markiewicza

ul. ks. Bielawskiego 18
36-200 Brzozów
Informacja: tel. 13 43 095 00
Sekretariat: tel. / fax 13 43 09 552, 13 43 41 420
NIP 686-14-41-430
onkologia@szpital-brzozow.pl

O ośrodku

Szpital o profilu onkologicznym, współpracujący z wiodącymi Ośrodkami Onkologicznymi w Polsce. Personel medyczny, wysokokwalifikowany, bierze czynny udział w szkoleniach w kraju i zagranicą, chlubi się też osiągnięciami naukowymi, ogłasza wiele publikacji w czasopismach naukowych.

W szpitalu rocznie hospitalizowanych jest ok. 15000 pacjentów, z czego ponad 3000 na Oddziale Chemioterapii, 1700 pacjentów w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i 1650 w Zakładzie Radioterapii Poradnie Specjalistyczne udzielają rocznie ok. Jak wynika z opisu Szpital ma charakter wieloprofilowy z tendencją do przekształcania się w kierunku profilu onkologicznego, dlatego też duży nacisk położony jest na profilaktykę, diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych.

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie fazy III ,randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo z doustnym Ixazomib Citrate (MLN 9708) w leczeniu podtrzymującym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim po transplantacji autologicznych komórek macierzystych

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak