Ośrodki badawcze

Klinika Hematologii i Transplantologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

ul. Dębinki 7
80-952 Gdańsk
skrytka pocztowa 615
Tel.: 58 349 22 22

O ośrodku

Klinika Hematologii i Transplantologii UCK składa się z dwóch Oddziałów Hematologicznych, Oddziału Dziennego, Oddziału Transplantacji oraz Poradni Hematologicznej, Poradni Zaburzeń Hemostazy i Poradni Potransplantacyjnej. W zakres działalności wchodzi leczenie wszystkich chorób hematologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ostrych białaczek i nowotworów mieloproliferacyjnych. Klinika wykonuje przeszczepienia szpiku auto i allogeniczne.

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie fazy III ,randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo z doustnym Ixazomib Citrate (MLN 9708) w leczeniu podtrzymującym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim po transplantacji autologicznych komórek macierzystych

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie jednoramienne, otwarte, wieloośrodkowe fazy IV oceniające skuteczność i bezpieczeństwo leku Brentuximab Vedotin w monoterapii u pacjentów z nawrotowym lub opornym chłoniakiem anaplastycznym z dużych komórek

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 4
Rekrutuje: tak