Ośrodki badawcze

Wojewódzkie Centrum Onkologii COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

O ośrodku

Chorzy są przyjmowani przez lekarza onkologa, który po stwierdzeniu braku przeciwwskazań zleca określone leczenie.
W przypadku konieczności zastosowania leczenia niestandardowego (poza schematami finansowanymi przez NFZ) lekarz prowadzący po uzyskaniu pozytywnej opinii konsultanta wojewódzkiego zwraca się do NFZ o indywidualną zgodę na zaproponowaną chemioterapię niestandardową.
Oddział poza leczeniem standardowym, wykonuje procedury w ramach tzw. programów lekowych finansowanych ze środków NFZ oraz podaje leki na import docelowy, po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia. W Oddziale stosowane są również leki wspomagające mające zmniejszyć ujemne dla organizmu pacjenta skutki chemioterapii.
Oddział bierze udział w badaniach klinicznych poprzez stosowanie najnowocześniejszych leków objętych badaniem.

Kontakt:

Sekretariat:

Elżbieta Littwitz   

tel. 583419348
fax: 583419348

email: sekretariat@wco.gda.pl

Budynek A
ul. Marii Skłodowskiej Curie 2
Gdańsk 80-210

Oddział Onkologiczny Wojewódzkiego Centrum Onkologii
Al. Zwycięstwa 31/32
Gdańsk

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie fazy III wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte Elevate CLL R/R z ACP-196 w porównaniu do Iburtynibu u wcześniej leczonych pacjentów wysokiego ryzyka z przewlekłą białaczką limfocytową

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III ,randomizowane,wieloośrodkowe ,otwarte,trzyramienne:Obinutuzumab+Chlorambucil,ACP-196 +Obinutuzumab,ACP-196 w monoterapii u pacjentów wcześniej nie leczonych z przewlekłą białaczką limfocytową.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak