Ośrodki badawcze

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie fazy III, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione z doustnym lekiem Ixazomib w terapii podtrzymującej u pacjentów z nowozdiagnozowanym szpiczakiem mnogim nie leczonych przeszczepem z komórek macierzystych

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak