Ośrodki badawcze

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

O ośrodku

Nasza placówka jest Szpitalem świadczącym profesjonalne i wysokiej jakości usługi.

Klientami są jednostki indywidualne i instytucjonalne. Struktura organizacyjna jednostki, która jest ściśle związana z dążeniem by stać się nowoczesnym i sprawnie zarządzanym ośrodkiem medycznym, podzielona jest na dwie części: medyczną i administracyjno - techniczną.

Szpital Uniwersytecki nr 2 świadczy leczenie, kompleksową i szybką diagnostykę. Leczenie i pielęgnowanie Pacjentów odbywa się w 7 Klinikach, 4 Oddziałach Klinicznych oraz 6 Oddziałach Szpitalnych.

 Kontakt:

Szpital Uniwersytecki nr 2 im dr. Jana Biziela

ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Telefon - Centrala: 52 3655 799

Telefon - Izba Przyjęć: 52 3712 635

Telefon - Izba Przyjęć Położnicza: 52 3655 214

Telefon - Izba Przyjęć Ginekologiczna: 52 3655 211

Fax: 52 3700 531

Email: kancelaria@biziel.pl

www.biziel.pl

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie fazy III, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione z doustnym lekiem Ixazomib w terapii podtrzymującej u pacjentów z nowozdiagnozowanym szpiczakiem mnogim nie leczonych przeszczepem z komórek macierzystych

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte Elevate CLL R/R z ACP-196 w porównaniu do Iburtynibu u wcześniej leczonych pacjentów wysokiego ryzyka z przewlekłą białaczką limfocytową

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III ,randomizowane,wieloośrodkowe,otwarte,trzyramienne:Obinutuzumab+Chlorambucil,ACP-196 +Obinutuzumab,ACP-196 w monoterapii u pacjentów wcześniej nie leczonych z przewlekłą białaczką limfocytową.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak