Ośrodki badawcze

Wojskowy Instytut Medyczny z Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej

O ośrodku

Misja

Misją Wojskowego Instytutu Medycznego jest udzielanie najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych w oparciu o profesjonalną kadrę i nowoczesne zaplecze diagnostyczne. Jesteśmy również ośrodkiem naukowo-badawczym oraz dydaktycznym skupiającym ludzi o wysokich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych. Dzięki profesjonalizmowi, wszechstronnej wiedzy oraz nowoczesnemu wyposażeniu aktywnie uczestniczymy w poszukiwaniu nowatorskich, skutecznych metod diagnostyczno-leczniczych. Zmiany postrzegamy jako możliwość rozwoju.Zdrowie i życie człowieka jest najwyższym celem naszego działania.

Wizja

Rozwijamy nowoczesną, wieloprofilową jednostkę badawczo-rozwojową wyróżniającą się jakością we wszystkich dziedzinach aktywności, której horyzonty rozwoju daleko przekraczają próg teraźniejszości.

Strategia

  • zapewnienie kompleksowej, nowoczesnej, opartej o najwyższe standardy, opieki medycznej
  • realizacja wieloprofilowej aktywności naukowo-badawczej i dydaktycznej
  • promocja innowacyjności i kreatywności pracowników oraz podejmowanie wielokierunkowych działań wspierających ich rozwój osobowy

Kontakt:

ul. Szaserów 128
Warszawa
04-141 Polska

Telefon: 261 817 666; 22 810 80 89

http://www.wim.mil.pl/

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie fazy III ,randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo z doustnym Ixazomib Citrate (MLN 9708) w leczeniu podtrzymującym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim po transplantacji autologicznych komórek macierzystych

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III, wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, oceniające skuteczzność i bezpieczeństwo lenalidomidu podawanego z chemioterapią R-CHOP w porównaniu do placebo z chemioterapią R-CHOP u pacjentów z nieleczonym wcześniej chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B. Podtyp ABC

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak