Ośrodki badawcze

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 we Wrocławiu

ul. M. Curie-Skłodowskiej 58 50-369 Wrocław

O ośrodku

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu to jeden z największych szpitali na Dolnym Śląsku, w którym oprócz oddziałów dla pacjentów dorosłych są również specjalistyczne oddziały dla dzieci jest podmiotem leczniczym działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, posiadającym osobowość prawną posiada nowoczesne wyposażenie przeznaczone do leczenia i badania małych pacjentów podmiotem tworzącym Szpital jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu jedyny na Dolnym Śląsku i w okolicy wykonuje przeszczepy dla dawców rodzinnychi niespokrewnionych w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej jedyny na Dolnym Śląsku leczy dzieci z zaburzeniami diabetologicznymi, prowadzi leczenie przy pomocy pomp insulinowych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego

Kontakt:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 we Wrocławiu
ul. M. Curie-Skłodowskiej 58
50-369 Wrocław
NIP 898-18-24-910

Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Rejestracja Poradni Hematologicznej i Endokrynologicznej
ul. L. Pasteura 4, 50-367 Wrocław
tel.: (71) 784 26 41

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie fazy III ,randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo z doustnym lekiem Ixazomib Citrate (MLN 9708) w leczeniu podtrzymującym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim po transplantacji autologicznych komórek macierzystych

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione z doustnym lekiem Ixazomib w terapii podtrzymującej u pacjentów z nowozdiagnozowanym szpiczakiem mnogim nie leczonych przeszczepem z komórek macierzystych

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III, wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo, oceniające skuteczzność i bezpieczeństwo lenalidomidu podawanego z chemioterapią R-CHOP w porównaniu do placebo z chemioterapią R-CHOP u pacjentów z nieleczonym wcześniej chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B. Podtyp ABC

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Chłoniaki rozlane z dużych komórek B
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak