Ośrodki badawcze

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

O ośrodku

W styczniu 2010 r. otwarty został Ośrodek Przeszczepów Szpiku, działający w ramach Kliniki Hematologi UM. Nowy obiekt spełnia wszystkie europejskie wymogi sanitarne. Dzięki temu możliwe było rozpoczęcie wykonywania u pacjentów Szpitala allogenicznych przeszczepów szpiku.

Kontakt:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62, Łódź

Informacja: 689 50 00

http://www.kopernik.lodz.pl/

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie fazy III ,randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo z doustnym Ixazomib Citrate (MLN 9708) w leczeniu podtrzymującym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim po transplantacji autologicznych komórek macierzystych

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III wieloośrodkowe, randomizowane, otwarte Elevate CLL R/R z ACP-196 w porównaniu do Iburtynibu u wcześniej leczonych pacjentów wysokiego ryzyka z przewlekłą białaczką limfocytową

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: wznowa-oporność
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III ,randomizowane,wieloośrodkowe,otwarte,trzyramienne:Obinutuzumab+Chlorambucil,ACP-196 +Obinutuzumab,ACP-196 w monoterapii u pacjentów wcześniej nie leczonych z przewlekłą białaczką limfocytową.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak