Ośrodki badawcze

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

O ośrodku

Oddział hematologiczny został uruchomiony w ramach ZSM w Chorzowie w styczniu 2009 roku. Obecnie dysponuje on 30 łóżkami stacjonarnymi oraz 5 stanowiskami do podawania chemioterapii w trybie jednodniowym. W roku 2011 liczba hospitalizacji sięgnęła liczby 3000. Zajmujemy się leczeniem osób dorosłych.

W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszystkich chorób onkohematologicznych. Prowadzimy również diagnostykę i leczenia niedokrwistości, małopłytkowości, zaburzeń liczbowych oraz jakościowych dotyczących białych krwinek. Prowadzimy diagnostykę i leczenie skaz krwotocznych (w tym hemofilii).

Kontakt:

http://www.zsm.com.pl/

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

ul.Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

tel.: (32) 349 92 65
fax.: (32) 241 39 52
sekretariat@zsm.com.pl

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie fazy III ,randomizowane, podwójnie zaślepione, kontrolowane placebo z doustnym lekiem Ixazomib Citrate (MLN 9708) w leczeniu podtrzymującym u pacjentów ze szpiczakiem mnogim po transplantacji autologicznych komórek macierzystych

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III, randomizowane, kontrolowane placebo, podwójnie zaślepione z doustnym lekiem Ixazomib w terapii podtrzymującej u pacjentów z nowozdiagnozowanym szpiczakiem mnogim nie leczonych przeszczepem z komórek macierzystych

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Szpiczak mnogi
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak