Ośrodki badawcze

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Staszica 11
20-081
tel. 81 534 54 68

O ośrodku

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku prowadzi badania nad identyfikacją specyficznych antygenów na komórkach białaczkowych i opracowaniu szczepionki przeciwbiałaczkowej dla chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową B komórkową i szpiczaka mnogiego.

W Klinice poszerzyliśmy spektrum wykonywanych zabiegów transplantacji szpiku o allotransplantacje od dawców rodzinnych, a także zabiegi ze zredukowanym kondycjonowaniem i infuzją limfocytów dawców. Trzy laboratoria przykliniczne uzyskały już niektóre certyfikaty jakości zarówno krajowe jak i międzynarodowe.

Wiodącym tematem Kliniki są badania nad biologią i leczeniem szpiczaka plazmocytowego oraz przewlekłej białaczki limfocytowej. Klinika koordynuje ogólnopolskie programy leczenia z nowymi lekami immunomodulacyjnymi (talidomid, bortezomib, lenalidomid) w tych chorobach.

Rodzaje badań w tym ośrodku

Prowadzone badania kliniczne

Rodzaj badania:

Badanie 3 fazy z randomizacją prowadzone metodą otwartej próby dotyczące oceny skuteczności przeciwciała BiTE blinatumomabu w porównaniu ze standardowym schematem chemioterapii u dorosłych osób z nawrotową lub oporną na leczenie ostrą białaczką limfoblastyczną (OBL) z komórek prekursorowych B (badanie TOWER)

Status: badanie planowane
Rozpoznania: Ostra białaczka szpikowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak

Rodzaj badania:

Badanie fazy III ,randomizowane,wieloośrodkowe,otwarte,trzyramienne:Obinutuzumab+Chlorambucil,ACP-196 +Obinutuzumab,ACP-196 w monoterapii u pacjentów wcześniej nie leczonych z przewlekłą białaczką limfocytową.

Status: badanie trwa
Rozpoznania: Przewlekła białaczka limfocytowa
Linia leczenia: 1 linia
Faza: 3
Rekrutuje: tak