Del/mut TP53
jest najważniejszym
negatywnym czynnikiem
prognostycznym w PBL1.

Odsetek zaburzeń genu TP53 zwiększa się w kolejnych liniach leczenia: ok 10% w 1 linii leczenia do ok 20 % w nawrocie choroby, aż do 40-50% u chorych opornych na leczenie fludarabiną2.

Referencje: 1. Constantine S. Tam & Stephan Stilgenbauer (2015) How best to manage patients with chronic lymphocytic leuekmia with 17p deletion and/or TP53 mutation?, Leukemia & Lymphoma, 56:3, 587-593 2. Stilgenbauer S, Zenz T, Understanding and Managing Ultra High-Risk Chronic Lymphocytic Leukemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2010;2010:481-8

CP-74204

Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane.