6.06.2019 / hematoonkologia.pl / Aktualności

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos wśród nowo wybranych Mecenasów i Ambasadorów Kongresów Polskich

Kapituła Programu AKP wybrała nowych Mecenasów i Ambasadorów Kongresów Polskich. Podczas posiedzenia Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich zdecydowano o przyznaniu tytułów dla laureatów tegorocznej edycji. Grono wyróżnionych zostało poszerzone o 18 Ambasadorów oraz 3 Mecenasów. W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

W dniu 4 czerwca w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Inicjatywa jest realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, a pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce już w 1998 roku. Podczas posiedzenia, Kapituła zdecydowała o przyznaniu 18 tytułów Ambasadora Kongresów Polskich oraz 3 tytułów Mecenasa Kongresów Polskich.

Celem Programu jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.

Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich trafił w tym roku do:

 • Philips Polska Sp. z o.o. za zaangażowanie merytoryczno-sprzętowe w wykładach i warsztatach organizowanych w trakcie branżowych konferencji i kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
 • Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU S.A. za wsparcie dla Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC,
 • GE Healthcare, za wsparcie dla spotkań i wydarzeń realizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Polskie Towarzystwo Neonatalogiczne; Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, a także Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej.

Specjalna wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2018 zostało przyznane przez Kapitułę Grupie MTP za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla zeszłorocznego wydarzenia, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Kapituła Programu AKP zdecydowała również o przyznaniu tytułów Ambasadorów Kongresów Polskich. Laureatami konkursu zostali:

 • prof. dr hab. Jarosław Barski, Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. Krzysztof Czaplewski, Uniwersytet Morski w Gdyni,
 • prof. dr hab. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański,
 • Kevin Mael Fortin, World Freestyle Football Association,
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • prof. dr hab. Izabella Grzegory, Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak, Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • dr Bianka Siwińska, Fundacja Edukacyjna Perspektywy,
 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański,
 • dr Wojciech Sztuba, TPA Poland,
 • dr med. Konstanty Szułdrzyński, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,
 • mgr inż. Rene Wawrzkiewicz, Polish Graphic Design Awards.

Przypomnijmy, że zgodnie z Regulaminem Programu AKP, prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.

W głosowaniu, w którym wyłoniono laureatów tytułów Mecenasa i Ambasadora Kongresów Polskich wzięli udział:

 • dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP,
 • Małgorzata Bartosik, Acting CEO Wind Europe,
 • dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej,
 • Paula Fanderowska, prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce,
 • Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
 • Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT
 • Ewa Mańkiewicz–Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT - Naczelna Organizacji Techniczna (głos oddany drogą elektroniczną),
 • Jan Mazurczak, prezes zarządu Poznań Convention Bureau,
 • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły AKP,
 • Małgorzata Przygórska – Skowron, Kraków Convention Bureau,
 • Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (głos oddany drogą elektroniczną),
 • Sabrina Żymierska, członek zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.

Oficjalne wręczenie tytułów Ambasadora oraz Mecenasa Kongresów Polskich odbędzie się podczas uroczystej Gali AKP, która odbędzie się 21 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Czerwcowe posiedzenie było ostatnim spotkaniem Kapituły Programu AKP w kadencji 2016-2019. W jej trakcie wyróżniono 71 Ambasadorów Kongresów Polskich oraz 6 Mecenasów Kongresów Polskich.

źródło: Polska Organizacja Turystyczna

Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos wśród nowo wybranych Mecenasów i Ambasadorów Kongresów Polskich
kodowanie: projekt: