30.05.2019 / mk/hematoonkologia.pl / Aktualności

Długoterminowe obserwacje skuteczności i toksyczności iksazomibu w połączeniu z lenalidomidem i deksametazonem u nowo zdiagnozowanych chorych na SzP

Kombinacje trójlekowe, zawierające inhibitor proteasomu, są nowym standardem opieki w nowo rozpoznanym szpiczaku plazmocytowym (SzP). W Leukemia ukazała się analiza długotrwałej skuteczności i bezpieczeństwa podawanych doustnie, w cotygodniowych odstępach, iksazomibu z lenalidomidem i deksametazonem (IRd), a następnie iksazomibu w monoterapii.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: