14.05.2019 / dr B. Puła / Aktualności

Aktualizacja wyników randomizowanego badania III fazy RESONATE

Na łamach Blood opublikowana została aktualizacja wyników randomizowanego badania RESONATE (#NCT01578707), którego celem było porównanie skuteczności leczenia monoterapii ibrutynibem w odniesieniu do monoterapii ofatumumabem w grupie chorych z nawrotową i oporną przewlekłą białaczką limfocytową (RR-CLL). Pierwotnie opublikowana analiza wyników powyższego badania uwzględniała przebieg kliniczny pacjentów przy medianie obserwacji wynoszącej zaledwie 9,4 miesiąca. Niemniej jednak na podstawie powyższej analizy ibrutynib zarejestrowano w monoterapii w leczeniu RR-CLL z uwagi na wysoką skuteczność leku.

Przepraszamy, ten artykuł jest dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.

Szanowni użytkownicy,
informujemy, że część materiałów udostępnianych na naszym portalu jest przeznaczona wyłącznie dla lekarzy. Wynika to z regulacji prawnych, do których musimy się stosować.
Zachęcamy do korzystania z przygotowanych przez nas materiałów dostępnych w zakładce dla chorych.

kodowanie: projekt: